News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Vandaag werden de representatieve vakorganisaties van Defensie ontvangen op het kabinet pensioenen, samen met een vertegenwoordiging van het kabinet van minister Vandeput en van de Defensiestaf.
Het doel van deze meeting was een standpunt te bepalen omtrent de voorstellen van het kabinet pensioenen over de versoepelingsmaatregelen voor de militairen die het pensioen naderen.

Tijdens de informatievergaderingen heeft onze organisatie u uitleg gegeven over de moeilijkheid om verder te gaan in het dossier van de pensioenhervorming zolang belangrijke onbekenden niet opgeheven zijn.

Op 20 september 2017, na de informatievergaderingen en overleg met onze leden, hebben de vertegenwoordigers van de lokale afdelingen volgende rationele keuze gemaakt: het VSOA Defensie, in het kader van verantwoord syndicalisme voor alle leeftijden, zal geen blanco cheque ondertekenen!

Nu de parlementairen terug zijn uit hun zomerreces, zijn de werkzaamheden opnieuw van start gegaan en zijn de wekelijkse onderhandelingen opnieuw begonnen.
Het team “pensioenen” en de medewerkers van VSOA-Defensie zijn echter niet bij de pakken blijven zitten tijdens de vakantieperiode. 

VSOA Defensie betreurt dat projecten zoals dit plan over een nieuwbouw, de overdracht van het kwartier WEVELSMOER te Zutendaal aan de Amerikaanse overheid,  de verhuis van het departement Search & Rescue uit Koksijde, overheidsopdrachten voor de privatisering van verschillende logistiek diensten zoals te Ieper, … gebeurt zonder de sociale partners te informeren, te consulteren of met hen te overleggen.

Gezien de talrijke positieve reacties vanuit de eenheden, vindt u via de bijlage een overzicht van de geplande informatiesessies van VSOA Defensie betreffende de maatregelen ter versoepeling van de verhoging van de pensioenleeftijd. Dit overzicht wordt wekelijks geüpdatet via de website.
De enorme respons van vraag en antwoord die wij ontvangen via onze mailbox consult.mil.pens@vsoa-defensie.be geeft de noodzaak aan van de nodige verduidelijkingen over de voorstellen van de overheid.

Zoals aangegeven in onze berichtgeving van 21 juli 2017 betreffende de vooruitgang in het pensioendossier van de militairen, kiest VSOA Defensie ervoor om:
1. Volledig en transparant te communiceren ;
2. Het personeel te informeren via onze lokale afgevaardigden en informatievergaderingen die zullen plaatsvinden in de nabije toekomst;
3. De mogelijkheid te bieden om rechtstreeks vragen te stellen via: consult.mil.pens@vsoa-defensie.be
Dit alles heeft als doel bij de Kabinetten Pensioenen en Defensie de mening van de basis naar voor brengen ten opzichte van hun voorstellen.

Beste leden, 

Op 10 juli 2017 vond een ontmoeting plaats tussen de representatieve vakorganisaties en de kabinetten van Pensioenen en Defensie. De overheid  stelde o.a. versoepelingsmaatregelen voor met betrekking tot de hervormingen van onze loopbanen en onze pensioenen.

Op 17 mei, 7 juni en 10 juli 2017 werden de vier representatieve vakorganisaties uitgenodigd op het kabinet Pensioenen om, samen met de delegatie van het kabinet Defensie en de defensiestaf, de mogelijke versoepelingsmaatregelen te bespreken met betrekking tot de hervorming van het pensioenstelsel van de militairen.
De bijsturingen ten opzichte van de principebeslissing van half oktober 2016, die nu op tafel liggen, vormen een wezenlijke stap in de goede richting. 

1 2 ... 7 8 Suiv >
Deze website gebruikt cookies. Meer informatie hieronder ? Klik hier
© Copyright 2017 - SLFP Défense - Wettelijke bepalingen
All rights reserved | Communicatie - Website ontwikkeling : E-net Business