News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Vandaag is de nota van Kabinet van de Minister van Pensioenen bestemd voor de Ministerraad van 21 Dec 17 verspreid via sociale media.
VSOA Defensie heeft nooit kennis genomen van deze nota ondanks onze tussenkomst aan Minister BACQUELAINE .

Volgend op onze interventie van 30 maart 2017 aan het Kabinet van Minister Vandeput waarin we een aanpassing vroegen van het ministerieel besluit van 9 december 2010 betreffende de fietsvergoeding en volgend op het protocol van onderhandelingen, gesloten op 21 april 2017, verscheen in het staatsblad op 20 december de volgende publicatie:



 

Het vakbondsfront ACLVB-ABVV-ACV organiseert een nationale betoging over de pensioenen op dinsdag 19 december 2017.

We hopen op een talrijke opkomst zodat we samen kunnen betogen tegen de pensioenhervormingen die zowel de militair als het burgerpersoneel treffen.

In het kader van de onderhandeling op 27 oktober 2017 rond het ontwerp van koninklijk besluit houdende een uitzonderlijke herstructureringsvergoeding voor de personeelsleden van het Ministerie van Landsverdediging die rechtsreeks betrokken zijn bij de “strategische visie 2030” van de Krijgsmacht, heeft VSOA-Defensie zijn akkoord heeft gegeven met onder andere het toejuichen van bepaalde garanties die door de overheid werden gegeven. 

VSOA-Defensie juicht het initiatief van DG HR toe om een roadshow te organiseren in meerdere kwartieren, tijdens de maand november 2017, over het statuut & de toekomst van de BDL-militairen, de interne werving, de vrijwillige encadreringsprestaties evenals de actuele toestand in het pensioendossier.
Niettemin, over dit laatste onderwerp, naar aanleiding van de reacties van het publiek in het algemeen en van onze leden in het bijzonder, vindt VSOA-Defensie het noodzakelijk dat volgende elementen uitgeklaard/herhaald worden om elke verkeerde interpretatie te vermijden

Op dinsdag 14 november 2017 werden de 4 representatieve vakorganisaties uitgenodigd voor een informatievergadering over het outsourcen bij Defensie, meer bepaald de catering (SODEXO op KMS).

Onze organisatie zal de strijd blijven voeren, in het kader van een verantwoordelijk syndicalisme, opdat de dienst die wordt geboden minstens van gelijkwaardige kwaliteit is als met het personeel van Defensie.

1 2 ... 8 9 Suiv >
Deze website gebruikt cookies. Meer informatie hieronder ? Klik hier
© Copyright 2018 - SLFP Défense - Wettelijke bepalingen
All rights reserved | Communicatie - Website ontwikkeling : E-net Business