News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Zoals aangegeven in onze berichtgeving van 21 juli 2017 betreffende de vooruitgang in het pensioendossier van de militairen, kiest VSOA Defensie ervoor om:
1. Volledig en transparant te communiceren ;
2. Het personeel te informeren via onze lokale afgevaardigden en informatievergaderingen die zullen plaatsvinden in de nabije toekomst;
3. De mogelijkheid te bieden om rechtstreeks vragen te stellen via: consult.mil.pens@vsoa-defensie.be
Dit alles heeft als doel bij de Kabinetten Pensioenen en Defensie de mening van de basis naar voor brengen ten opzichte van hun voorstellen.

Beste leden, 

Op 10 juli 2017 vond een ontmoeting plaats tussen de representatieve vakorganisaties en de kabinetten van Pensioenen en Defensie. De overheid  stelde o.a. versoepelingsmaatregelen voor met betrekking tot de hervormingen van onze loopbanen en onze pensioenen.

Op 17 mei, 7 juni en 10 juli 2017 werden de vier representatieve vakorganisaties uitgenodigd op het kabinet Pensioenen om, samen met de delegatie van het kabinet Defensie en de defensiestaf, de mogelijke versoepelingsmaatregelen te bespreken met betrekking tot de hervorming van het pensioenstelsel van de militairen.
De bijsturingen ten opzichte van de principebeslissing van half oktober 2016, die nu op tafel liggen, vormen een wezenlijke stap in de goede richting. 

Exact één jaar geleden werd de langverwachte Strategische Visie voor Defensie gepubliceerd.
VSOA Defensie verheugde zich over een zekere brede politieke consensus van deze leidraad tot en met 2030 voor het defensiebeleid, de bijhorende investeringen, de evolutie van de werking en organisatie en uiteraard het personeelsbeleid. Vandaag stellen we echter vast dat de grote ongerustheid onder het Defensiepersoneel aanhoudt door het uitblijven van het stuurplan

Dames en Heren van alle beslissingsniveaus,
We zullen het kort houden, VSOA Defensie heeft immers als syndicale organisatie niet de intentie de dappere prestatie en het professionalisme van onze militairen op 20 juni 2017 in de schaduw te plaatsen.
We doen een beroep op uw gezond verstand: Dames en Heren, bescherm uw militairen en spaar hen van alle destructieve, lopende maatregelen 

De representatieve vakorganisaties werden onlangs twee keer ontvangen op het kabinet Pensioenen in het kader van de pensioenhervorming voor de militairen, samen met een afvaardiging van het kabinet Defensie.

 

Tijdens deze 2 vergaderingen is er tussen de sociale partners en de beide kabinetten onderling overeengekomen om hierover voorlopig geen communicatie te doen naar de achterban. Dit om de gesprekken, die tot op heden constructief verlopen, niet in het gedrang te brengen.

 

Op 6 juni 1944 bestormden 160.000 geallieerden de stranden van Normandië. Het was het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Vandaag herdenken wij deze belangrijke dag.
We mogen nooit het offer vergeten dat deze militairen brachten. Ze herinneren ons, militairen, aan wat we kunnen en horen te doen, namelijk werken aan vrede en gerechtigheid.
Het is onze plicht om de nagedachtenis levend te houden door eerbied en dankbaarheid te betuigen aan diegenen die met hun bloed de prijs van deze waarden hebben betaald. 

Het VSOA Defensie waarschuwt de politieke en militaire overheid.

Elke ministerraad lijkt een loterij van verrassingen. De laatste ministerraad van 12 Mei 2017 bevestigt dit door een toekomstige hervorming van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid binnen de openbare sector.

Terwijl het militair en burgerpersoneel van Defensie blootgesteld wordt aan hoge risico’s tijdens operaties en oefeningen, tast het gebrek aan personeelsmiddelen, materieel en infrastructuur eveneens het welzijn op het werk tijdens de dagelijkse activiteiten in de militaire kwartieren aan. Bovendien blijft het sociaal overleg nog steeds uit.

1 2 ... 6 7 Suiv >
Deze website gebruikt cookies. Meer informatie hieronder ? Klik hier
© Copyright 2017 - SLFP Défense - Wettelijke bepalingen
All rights reserved | Communicatie - Website ontwikkeling : E-net Business