THEMA'S
VISIE OP DEFENSIE: Naar een rechtvaardige overgang
NIEUWSBRIEF
 
Tijd voor actie
 
We leven in een budgettaire context waarin de middelen die aan Defensie worden bedeeld, blijven slinken, en waarin de geopolitieke context door de vele internationale conflicten gevoelig ligt. Dan spreekt het vanzelf dat Defensie zich aanpast om een efficiënte factor te blijven in het Belgische veiligheidsbeleid.

Het VSOA Defensie verzet zich niet tegen deze modernisering. Integendeel! Elke structuur moet evolueren, wil ze zo goed mogelijk aansluiten bij de maatschappij en inspelen op actuele uitdagingen. 
Toch moeten we waakzaam zijn voor de manier waarop dat gebeurt. Daarbij staan wij uitdrukkelijk stil bij deze vragen:

- Welke veranderingen wacht de grote structuur die Defensie is?

- Welke keuzes maakt de regering voor de missies en de ambities van Defensie?

- Welk budget krijgt Defensie daar de komende vijf jaar voor?

- Op welke menselijke, financiële en materiële middelen, en op welke infrastructuur mag              Defensie rekenen om deze missies op middellange termijn uit te voeren?

- Wat kan Defensie nog realiseren met het personeel, de financiële middelen en het materiaal dat ze ter beschikking gesteld krijgt?Onze groep ijvert nu al bijna twee jaar voor een duurzame visie op Defensie. Deze visie stoelt op de toepassing van drie principes: het sociale aspect bij de verdediging van de personeelsbelangen, het economische aspect dat onmisbaar is om te garanderen dat de activiteiten blijven bestaan, en het respect voor het milieu. 
Die principes slaan op de duurzame ontwikkeling. Ze zijn niet elk apart van toepassing, maar als een onlosmakelijk geheel: het ene aspect kan niet zonder het andere.


Wil Defensie tot een modernisering van haar structuur komen? Dan moet ze evolueren. Maar dat mag niet op om het even welke manier gebeuren. Hoe moet Defensie zich aanpassen? Ze moet de principes van duurzame ontwikkeling centraal stellen. En deze overgang moet rechtvaardig verlopen voor het personeel, stabiliteit geven aan het instituut en voor iedereen logisch zijn.

 
Blijf op de hoogte !
 
 

Hier kan u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.