News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

De minister van Defensie verkondigde vanmorgen tijdens de Kamercommissie dat er geen reden is om het dreigingsniveau te verhogen voor de militairen en militaire installaties, aangezien er geen gevaar is.

Zijn het verklaringen zoals deze die een gevoel van veiligheid moeten geven aan onze militairen?

Er zijn maatregelen genomen door Minister Jambon voor de politie, er worden verklaringen gegeven door Minister Vandeput voor Defensiepersoneel!

VSOA Defensie eist concrete maatregelen en vindt dergelijke verklaring schandalig gezien het incident dat vandaag heeft plaatsgevonden, de analyse van de minister is niet correct.

Na de terroristische aanslag van 6 augustus 2016 op de politie in Charleroi, heeft het VSOA Defensie, op 11 augustus, minister Vandeput gevraagd welke bijkomende veiligheidsmaatregelen hij zou nemen voor de bescherming van het militair personeel dat niet deelneemt aan operatie Homeland. Tot op vandaag bleef onze vraag onbeantwoord.

Onze organisatie maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van de militair bij het uitoefenen van zijn dagdagelijkse job. Wij denken hierbij aan een opdracht, in militaire kledij en met een militair voertuig. Deze militairen zijn hierbij niet extra beschermd met enige bewapening of escorte, maar vormen een mogelijk en zichtbaar doelwit voor terroristen.

VSOA Defensie woonde woensdag de commissie van Landsverdediging bij en is zeer verbaasd over de publicatie in de pers betreffende de sluiting van bepaalde kwartieren.

Zelfs als de minister van Defensie Steven Vandeput verklaard heeft dat een voorstel door de Defensiestaf naar voor geschoven is, heeft hij op geen enkel moment bevestigd dat de vernoemde kwartieren met sluiting gedoemd zijn zoals vermeld in de pers. De minister was duidelijk: “Dit zal een politieke beslissing zijn”.

VSOA Defensie is uiteraard tegen de sluiting van eender welk kwartier. We denken daarbij aan de daaruit voortvloeiende problemen voor onze militairen en hun families. Ze verdienen immers beter!

Nadat Generaal Marc Compernol op 7 juli 2016 door het Kernkabinet werd aangeduid als nieuwe Stafchef van Defensie, nam hij op 13 juli officieel de fakkel over van Generaal Vlieger Van Caelenberge, voor een mandaat van vier jaar.
Onze organisatie dankt Generaal Vlieger Van Caelenberge voor de goede samenwerking en feliciteert de nieuwe CHoD. We wensen Generaal Compernol alvast veel succes.

De werklast voor onze militairen, en de impact door het feit dat er geen rust geboden wordt na deelname aan OVG, blijft zeer hoog.

VSOA Defensie wil de garantie dat ingezet personeel recht heeft op een rustperiode na een intensieve werkperiode.

Met de zomervakantie in het vooruitzicht heeft de overheid een aantal maatregelen genomen zodat elke militair deze zomer de mogelijkheid heeft om verlof te nemen en dat de vervanging van de ingezette eenheden gegarandeerd blijft.

Door de verhoging van het aantal opdrachten voor het Defensiepersoneel in steun van de Departementen Justitie en/of Binnenlandse Zaken is voor de regering de minister van Defensie de ideale, brave facility manager. 

VSOA Defensie eist dat minister Steven Vandeput zijn verantwoordelijkheid neemt en het voorziene budget, gecreëerd als financiële supplementair middel vrijgemaakt met het oog op de veiligheid en tegen het terrorisme, claimt bij het Kernkabinet.

Een tiental soldaten worden ingezet in gevangenissen om bijkomende humanitaire ondersteuning te leveren.

Militairen worden opgeleid om het hoofd te bieden aan crisissituaties maar deze stemmen niet overeen met het vervangen van stakende cipiers.

De opvordering van Defensie door de regering voor bijkomende hulp aan de Natie eist zijn tol.

Ook Defensie zit op zijn tandvlees.

22 maart 2016, een scharnierdatum.

Op 22 maart werd ons land getroffen door een brutale golf van blind geweld. Een gecoördineerde aanslag op meerdere plaatsen heeft ons allemaal diep geraakt.
Je hoefde niet lijfelijk in Zaventem of de Wetstraat te zijn om de schok te voelen.

Defensie zet vanaf maandag 11 april 300 extra militairen in voor de beveiliging in de straten van Brussel omdat bijkomende metrostations zullen geopend worden nu het Paasverlof achter de rug is.Zoals steeds zullen de militairen plichtsbewust antwoorden aan de vraag maar de situatie wordt stilaan onhoudbaar. Het totaal aantal ingezette manschappen wordt intussen op 1800 geschat.

Het systeem van pooling en sharing en de budgettaire beperkingen waarmee Defensie de laatste 2 decennia had af te rekenen, liggen aan de basis van de problemen;

Er zijn militairen die, in bepaalde functies, hun helm hebben moeten inleveren om door te geven aan anderen Er dringt zich een structurele oplossing op en gedaan met ”het systeem van brandjes blussen”.