News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

In het kader van de onderhandeling op 27 oktober 2017 rond het ontwerp van koninklijk besluit houdende een uitzonderlijke herstructureringsvergoeding voor de personeelsleden van het Ministerie van Landsverdediging die rechtsreeks betrokken zijn bij de “strategische visie 2030” van de Krijgsmacht, heeft VSOA-Defensie zijn akkoord heeft gegeven met onder andere het toejuichen van bepaalde garanties die door de overheid werden gegeven. 

VSOA-Defensie juicht het initiatief van DG HR toe om een roadshow te organiseren in meerdere kwartieren, tijdens de maand november 2017, over het statuut & de toekomst van de BDL-militairen, de interne werving, de vrijwillige encadreringsprestaties evenals de actuele toestand in het pensioendossier.
Niettemin, over dit laatste onderwerp, naar aanleiding van de reacties van het publiek in het algemeen en van onze leden in het bijzonder, vindt VSOA-Defensie het noodzakelijk dat volgende elementen uitgeklaard/herhaald worden om elke verkeerde interpretatie te vermijden

Op dinsdag 14 november 2017 werden de 4 representatieve vakorganisaties uitgenodigd voor een informatievergadering over het outsourcen bij Defensie, meer bepaald de catering (SODEXO op KMS).

Onze organisatie zal de strijd blijven voeren, in het kader van een verantwoordelijk syndicalisme, opdat de dienst die wordt geboden minstens van gelijkwaardige kwaliteit is als met het personeel van Defensie.

Vandaag werden de representatieve vakorganisaties van Defensie ontvangen op het kabinet pensioenen, samen met een vertegenwoordiging van het kabinet van minister Vandeput en van de Defensiestaf.
Het doel van deze meeting was een standpunt te bepalen omtrent de voorstellen van het kabinet pensioenen over de versoepelingsmaatregelen voor de militairen die het pensioen naderen.

Tijdens de informatievergaderingen heeft onze organisatie u uitleg gegeven over de moeilijkheid om verder te gaan in het dossier van de pensioenhervorming zolang belangrijke onbekenden niet opgeheven zijn.

Op 20 september 2017, na de informatievergaderingen en overleg met onze leden, hebben de vertegenwoordigers van de lokale afdelingen volgende rationele keuze gemaakt: het VSOA Defensie, in het kader van verantwoord syndicalisme voor alle leeftijden, zal geen blanco cheque ondertekenen!

Nu de parlementairen terug zijn uit hun zomerreces, zijn de werkzaamheden opnieuw van start gegaan en zijn de wekelijkse onderhandelingen opnieuw begonnen.
Het team “pensioenen” en de medewerkers van VSOA-Defensie zijn echter niet bij de pakken blijven zitten tijdens de vakantieperiode. 

VSOA Defensie betreurt dat projecten zoals dit plan over een nieuwbouw, de overdracht van het kwartier WEVELSMOER te Zutendaal aan de Amerikaanse overheid,  de verhuis van het departement Search & Rescue uit Koksijde, overheidsopdrachten voor de privatisering van verschillende logistiek diensten zoals te Ieper, … gebeurt zonder de sociale partners te informeren, te consulteren of met hen te overleggen.

< Préc 1 ... 11 12 13 ... 19 20 Suiv >