News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

De werklast voor onze militairen, en de impact door het feit dat er geen rust geboden wordt na deelname aan OVG, blijft zeer hoog.

VSOA Defensie wil de garantie dat ingezet personeel recht heeft op een rustperiode na een intensieve werkperiode.

Met de zomervakantie in het vooruitzicht heeft de overheid een aantal maatregelen genomen zodat elke militair deze zomer de mogelijkheid heeft om verlof te nemen en dat de vervanging van de ingezette eenheden gegarandeerd blijft.

Door de verhoging van het aantal opdrachten voor het Defensiepersoneel in steun van de Departementen Justitie en/of Binnenlandse Zaken is voor de regering de minister van Defensie de ideale, brave facility manager. 

VSOA Defensie eist dat minister Steven Vandeput zijn verantwoordelijkheid neemt en het voorziene budget, gecreëerd als financiële supplementair middel vrijgemaakt met het oog op de veiligheid en tegen het terrorisme, claimt bij het Kernkabinet.

Een tiental soldaten worden ingezet in gevangenissen om bijkomende humanitaire ondersteuning te leveren.

Militairen worden opgeleid om het hoofd te bieden aan crisissituaties maar deze stemmen niet overeen met het vervangen van stakende cipiers.

De opvordering van Defensie door de regering voor bijkomende hulp aan de Natie eist zijn tol.

Ook Defensie zit op zijn tandvlees.

22 maart 2016, een scharnierdatum.

Op 22 maart werd ons land getroffen door een brutale golf van blind geweld. Een gecoördineerde aanslag op meerdere plaatsen heeft ons allemaal diep geraakt.
Je hoefde niet lijfelijk in Zaventem of de Wetstraat te zijn om de schok te voelen.

Defensie zet vanaf maandag 11 april 300 extra militairen in voor de beveiliging in de straten van Brussel omdat bijkomende metrostations zullen geopend worden nu het Paasverlof achter de rug is.Zoals steeds zullen de militairen plichtsbewust antwoorden aan de vraag maar de situatie wordt stilaan onhoudbaar. Het totaal aantal ingezette manschappen wordt intussen op 1800 geschat.

Het systeem van pooling en sharing en de budgettaire beperkingen waarmee Defensie de laatste 2 decennia had af te rekenen, liggen aan de basis van de problemen;

Er zijn militairen die, in bepaalde functies, hun helm hebben moeten inleveren om door te geven aan anderen Er dringt zich een structurele oplossing op en gedaan met ”het systeem van brandjes blussen”.

De datum van 7 april werd door de regering in 1998 gekozen als “Veteranendag” ter herdenking van de 10 paracommando’s die op die dag in 1994 in Kigali (Rwanda) werden vermoord.

Op 8 maart 16 verscheen een nota met betrekking tot het niet opnemen van het verlofkrediet 2015 wegens de operatie Vigilant Guardian (Homeland). 

Het VSOA Defensie heeft alle begrip dat de overheid een oplossing wenst voor de militairen die, door hun druk werkschema van het jaar 2015, problemen zouden ondervinden om hun verlofsaldo van het jaar 2015 op te nemen vóór het wettelijk termijn van 30 april 2016.

De oplossing die geboden wordt, nl. het verlofsaldo omzetten naar dienstontheffing wegens operaties, is voor onze organisatie onaanvaardbaar.

Op maandag 7 maart 2016 verzamelden afgevaardigden van het VSOA Defensie uit heel het land in het Brusselse “Train@Rail” gebouw.

Omringd door zijn afgevaardigden en zijn medewerkers, maar ook door de Algemeen Voorzitter van het VSOA, Francois Fernandez-Corrales, en algemeen Secretaris Henk Herman, nam de Voorzitter van de groep Defensie Edwin Lauwereins van deze gelegenheid gebruik om samen ideeën uit te wisselen en werk te maken van de toekomst.

Heel wat militairen zijn onthutst over de mededeling in de pers van midden februari, nl. dat de ingezette militairen in onze straten overwerkt zouden zijn.
Het mag duidelijk zijn voor iedereen, het VSOA Defensie deelt dit standpunt niet.
Onze militairen zijn niet moe, uitgeput, overwerkt! Integendeel.

Fier op hun opdracht!

Het defensiepersoneel is nog steeds fier dat zij mogen meehelpen aan het bewaken van de veiligheid van hun landgenoten en de inwoners van België in ondersteuning van de Federale Politie.