News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Op woensdag 21 april heeft Defensie op verzoek van de vakbonden uiteindelijk een briefing gegeven over de stand van zaken van HRM@Defence.

Sinds de nieuwe uitrol van het systeem op 4 januari in voege trad, zijn er ongeveer 630 structurele problemen gemeld. Tot op heden is bijna 60% hiervan opgelost, terwijl Defensie de situatie blijft opvolgen met de externe firma die verantwoordelijk is voor het programma.

Tijdens  het Hoog Overlegcomité Welzijn van woensdag 31 maart is gebleken dat deze testen in bepaalde specifieke configuraties (die geval per geval op lokaal niveau moeten worden bestudeerd) een toegevoegde waarde kunnen hebben, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de basispreventiemaatregelen. Helaas betreuren wij nog steeds dat sommige eenheden de wetgeving en de CHOD-richtlijnen niet naleven.

Zoals aangekondigd op onze sociale netwerken, zijn de aanvragen voor vakbondspremies onderweg...... voor de personeelsleden van de parastatalen van Defensie.

Na contact te hebben opgenomen met Defensie, blijkt dat er zich een (nieuw) probleem stelt met HRM@Defence voor het verzenden van deze fameuze formulieren! Vooraleer ze deze naar de drukkerij kunnen sturen moet het probleem dat zich situeert in de personeelslijst opgelost worden.

Het eerste deel van de onderhandelingen tussen de vakbonden, Defensie en het kabinet van de Minister van Defensie over de herwaardering van de wedden is vandaag afgesloten.

Na maanden van werkgroepen en verscheidene (lange) onderhandelingssessies hebben wij eindelijk een historisch akkoord bereikt over de beginselen van de aflijning van de wedden met deze van de Politie.

Beste medewerkers en medewerksters,

Ondanks de start van de vaccinatiecampagne is de strijd tegen Covid verre van gestreden. De besmettingscijfers en het aantal opnames in de ziekenhuizen evolueren in de verkeerde richting. De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk. Het Overlegcomité van 24 maart zag zich dan ook genoodzaakt om een zogenaamd afkoelingspakket – een ‘Paaspauze’ – van vier weken in te lassen. De bedoeling is om de besmettingscijfers terug te doen dalen en ons gezondheidssysteem niet te laten ontsporen.

Zoals u weet, zijn de regels en prioriteiten van Defensie tijdens de COVID-19 crisis voor een tweede keer verlengd, nu tot en met 31 maart. Er werd defensiepersoneel ingezet tijdens deze crisis en sommigen van jullie hebben nog steeds een aanzienlijk vakantieverlofkrediet 2020 staan.

Defensie nam daarom samen met de vakbonden de volgende beslissingen: