News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Met de campagne #respectvoordemilitair gooit VSOA Defensie alles in de strijd om de veelvuldige aanvallen op ons statuut af te weren. Om de impact van een mogelijk nieuw ziektesysteem te illustreren, laten wij vanaf morgen vijf militairen aan het woord. In een moedige getuigenis vertellen zij welke gevolgen een ongeval of beroepsziekte op hun leven heeft. Daarnaast stelde VSOA Defensie ook een petitie op tegen het nieuwe ziektesysteem.

Vandaag ontmoette VSOA Defensie de gloednieuwe minister van Defensie Sander Loones. Het gesprek was een eerste kennismaking en geen onderhandeling, iets waar de minister erg duidelijk over was. Hij erkent de specificiteit van het militaire beroep en zal dat ook verdedigen tijdens zijn korte mandaat. Na de investeringen in het materiaal, vindt hij het belangrijk om nu ook in het personeel te investeren. Hij beschrijft zichzelf als een man van zijn woord, maar geeft toe dat hij slechts enkele maanden tijd heeft om grote veranderingen door te voeren.

In het hele land doken deze week mysterieuze affiches en banners op met als slogan: “België in veiligheid… #respectvoordemilitair”. Scande je de QR-code dan kwam je terecht op een even mysterieuze website met een klok die aftelde naar donderdag 15 november, 9u. Koningsdag…

Vandaag vond een onderhandelingscomité plaats in Evere. Op de agenda: een wijziging van de reglementering inzake het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid. VSOA Defensie mobiliseerde tientallen leden & afgevaardigden, slachtoffers van ongevallen en ziektes, al dan niet gerelateerd aan de dienst. Hun aanwezigheid aan de zijde van de onderhandelaars was noodzakelijk om de ontevredenheid van de militairen en het burgerpersoneel van Defensie te tonen.

Uit het budgettair conclaaf van juli bleek dat de principebeslissing over de afschaffing van het ziektekapitaal eveneens een impact zou hebben op de bijzondere korpsen, waaronder de militairen, die een dergelijk kapitaal niet kunnen opsparen. De vermindering van het loon met 40% vanaf de 31e dag afwezigheid om gezondheidsredenen (AGR) zou ook op de militairen toegepast worden.

Voor het VSOA-Defensie is die principebeslissing incoherent tegenover het geheel van een performant systeem verbonden aan de militaire specificiteit: de AGR, de Militaire Commissie voor Geschiktheid en Reform (MCGR) en het pensioen wegens medische ongeschiktheid.

Ziek zijn is geen keuze!

Vakbondsfront in actie op 28 september.

Ziek zijn is geen keuze en dagen ziekte zijn geen vakantieverlof! Dat leggen we graag uit aan minister Vandeput, want hij heeft het duidelijk niet begrepen.

30.08.18 Spilindex overschreden

30.08.18 Spilindex overschreden

In augustus werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. 

Als gevolg daarvan zullen de sociale uitkeringen in september en de wedden van het overheidspersoneel vanaf oktober met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.