News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Woensdag 15 mei was een drukke dag voor de medewerkers van het VSOA-Defensie. Er werd een Uitgebreid Federaal Comité georganiseerd alsook de verkiezing van een nieuwe voorzitter van onze organisatie. VSOA-Defensie bedankt de vertrekkende voorzitter, Edwin Lauwereins, voor het werk en zijn inzet van de afgelopen jaren en heet de nieuwe voorzitter, Boris Morenville, van harte welkom.

In garnizoensstad Amay vond vandaag de bevelsoverdracht plaats van het 4de Bataljon Genie. De ideale gelegenheid om ons ongenoegen over de samenwerking met de vertrekkende korpscommandant te uiten, voor het oog van de genodigden én het personeel van de eenheid. Nooit gezien: een vakbondsactie tijdens een militaire plechtigheid.

Met de campagne #respectvoordemilitair gooit VSOA Defensie alles in de strijd om de veelvuldige aanvallen op ons statuut af te weren. Om de impact van een mogelijk nieuw ziektesysteem te illustreren, laten wij vanaf morgen vijf militairen aan het woord. In een moedige getuigenis vertellen zij welke gevolgen een ongeval of beroepsziekte op hun leven heeft. Daarnaast stelde VSOA Defensie ook een petitie op tegen het nieuwe ziektesysteem.