News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Aan het einde van 2019 lijkt het ons nuttig om even achterom te kijken! Vakbonden zijn namelijk relevanter dan ooit op een arbeidsmarkt die steeds onstabieler en onzekerder wordt. Zoals u weet, kampt ook Defensie met onzekerheden over de pensioenen, personeelsgebrek en onvoldoende investeringen. Tijd dus om de balans op te maken van onze acties in 2019.

Terwijl de strategische visie van 2016 ijverde voor een uitbesteding, door de militairen te ontlasten van veel "werkbaar werk", is de eerste grote beslissing van het Transitieteam van Generaal-majoor THYS net genomen: "in afwachting van de geplande outsourcing, de professionele wacht terug in te voeren voor eenheden die nog zelf instaan voor de bewaking van hun kwartier via een organieke wacht". VSOA-Defensie had toch gewaarschuwd voor het risico van een dergelijk blind beleid!

Wij hebben jullie op 25 oktober geïnformeerd over de verhuis van de militaire luchtverkeersleiders (ATCO’s) en hun toekomstige samenwerking met hun burgerlijke tegenhangers van SKEYES. Wij hebben onze verschillende ongerustheden nuitgedrukt over de schemerzones van het uitvoeringsakkoord tussen Defensie en SKEYES.

Carte blanche – Boris Morenville, voorzitter van VSOA-Defensie


Door nationale en internationale missies hebben we niet genoeg militairen meer om de veiligheid te garanderen van de inwoners van het land waarvoor zij instaan.
Het gaat hier niet meer om broeken met gaten, verouderde rugzakken of zelfs het gebrek aan verwarming in de kazernes, maar om het menselijke kapitaal dat nodig is voor de missies van Defensie. Het is nu de essentie van een nationaal leger die in gevaar komt.

Omdat we nooit mogen vergeten wat zij voor ons hebben gedaan ontmoeten wij Alois Van Craen een van de laatste twee overgebleven strijders van de Brigade Piron.

Alois is de oudste van 6 en wordt op 11 december 100. We nemen dit interview  af in zijn kamer in een rusthuis in Aarschot.

Nog maar een paar weken geleden was het een lachende en levendige Norman die ons welkom heette om ons zijn verhaal te vertellen. Hij is gestorven op 2 november voordat hij ons artikel ter ere van hem kon lezen. Al onze gedachten gaan uit naar zijn familie.

Het verhaal van deze veteraan uit de Tweede Wereldoorlog is te lezen op onze website. We hebben ervoor gekozen om het interview in zijn oorspronkelijke staat te publiceren zonder het te wijzigen om zijn nagedachtenis te eren.