News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Zoals u weet, zijn de regels en prioriteiten van Defensie tijdens de COVID-19 crisis voor een tweede keer verlengd, nu tot en met 31 maart. Er werd defensiepersoneel ingezet tijdens deze crisis en sommigen van jullie hebben nog steeds een aanzienlijk vakantieverlofkrediet 2020 staan.

Defensie nam daarom samen met de vakbonden de volgende beslissingen:

Het personeel van het 2e Echelon Infra zal eind 2021 verhuizen naar CC R&A in Rocourt . Deze beslissing maakt deel uit van de Strategische Visie van Defensie en zal gelukkig slechts beperkte gevolgen hebben voor de verplaatsingen van het personeel. Personeelsleden die hun eenheid niet wensen te volgen, zullen ook de mogelijkheid hebben om bij DG HR andere voorstellen in te dienen.

Misschien wist u het al, maar het Centrum voor Basis Opleiding en Scholing, gelegen in Aarlen, verhuist binnenkort naar Marche-en-Famenne.

Deze beslissing volgt op een regeerakkoord om enerzijds de functie van instructeur op te waarderen en te verbeteren en anderzijds een betere geografische spreiding van de kwartieren te realiseren.