News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

25.07.18 Extreme hitte

25.07.18 Extreme hitte

Extreme hitte is voor niemand plezierig. De meteorologische diensten voorspellen nog enkele dagen zeer hoge temperaturen. Volgens de richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-004 (thermische omgevingsfactoren) is de werkgever is VERPLICHT gepaste preventie- en personeelsbeheersmaatregelen te nemen zoals kunstmatige verluchting, rusttijden, verdeling van verfrissende dranken... Is dat in jouw werkomgeving niet het geval? Contacteer je lokale afgevaardigde!

In mei 2017 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen voor het laatst overschreden.  Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 105,10) door de afgevlakte gezondheidsindex plaatsvinden in augustus. 

Vandaag vroeg het kabinet Defensie het principeakkoord van de vier representatieve vakbondsorganisaties over de eindeloopbaanmaatregelen. VSOA Defensie blijft trouw aan het standpunt van het gemeenschappelijke vakbondsfront van mei 2017 en betreurt niet gehoord te zijn -maar vooral dat Defensie niet geluisterd heeft- met betrekking tot het einde van de loopbaan en de mogelijke verlenging ervan.

Vorige week meldden de vertegenwoordigers van het kabinet van minister Vandeput ons totaal onverwachts dat de onderhandelingen op 6 juni zouden stopgezet worden. Dat offensief vanwege het kabinet werd slecht onthaald door de drie representatieve vakorganisaties, gelet op de korte termijn om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen. Op 6 juni lieten de vakorganisaties in gemeenschappelijk front hun niet-akkoord horen voor het gebouw WTCIII. We eisten dat de onderhandelingen over de CODEX werden voortgezet. De gevolgen van die hervorming voor het personeel van het openbaar ambt zijn namelijk niet te onderschatten. Ten gevolge van onze actie gaf de voorzitter van comité B zijn woord om de onderhandelingen na 6 juni verder te zetten. Daarna gingen de besprekingen verder.

Meer weten? Lees verder!

Dat het militair beroep onder de noemer zwaar beroep valt, daar is VSOA Defensie al lang van overtuigd. De minister van Defensie versterkt onze positie door verder te gaan op het pad van de outsourcing, met de privatisering van de bewaking van vier kwartieren (in Melsbroek, Brussel, Poelkapelle en Rocourt).