News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

De gemiddelde dagelijkse reisafstand van een militair is 53 kilometer in vergelijking met 20 voor een Belgische inwoner. In onze visie 2020-2030 hebben we aangedrongen op een compensatiesysteem voor de tijd dat we onderweg zijn en dit dikwijls omwille van een gebrek aan regionalisering van kazernes.

Na onderhandelingen met Defensie zal een verwijderingstoelage worden toegekend aan militairen en kandidaat-militairen die in werkelijke en in “normale” dienst zijn.

We vertelden jullie er in mei 2019 over in het kader van onze Visie 2020-2030 en nu is het zover: maaltijdcheques worden aan de militairen toegekend!

We vergeten de burgers binnen Defensie niet en we zullen doorgaan met initiatieven in deze richting.

Initiatief van de overheid: cadeaucheque van 300 euro betaald door de werkgever. Hoe zit het met Defensie?

De COVID-19 crisis heeft de economie van het land beschadigd. Maar de crisis heeft ook belangrijke dossiers voor de militairen vertraagd, zoals maaltijdcheques en weekend- en verwijderingstoelagen. 

De Militaire commissie voor geschiktheid en reform  hervat de dienst na deze uitzonderlijke covid-19 periode:

-        MOD 5 onderzoek hervat vanaf 23 juni

-        MCGR commissies hervatten vanaf 25 juni

-        Medische expertises door het CME ( Centrum Medische Expertise ) zijn al terug begonnen

Nu de vakantieverloven eraan komen, zal het tempo worden verlaagd en zal ook rekening worden gehouden met de modaliteiten voor preventie en bescherming van werknemers.

Geen CORONA-ouderschapsverlof voor militair personeel, maar... telewerken! 
Terwijl VSOA-Defensie sinds 24 april oproept tot proactiviteit binnen Defensie, om ook de militairen gebruik te laten maken van het corona-ouderschapsverlof dat door de regering werd beslist, wordt de beslissing van Defensie vandaag bevestigd: geen behoefte voor dit verlof door te stellen dat "telewerk de norm blijft".

Ondanks de crisis zijn we natuurlijk voortdurend operationeel gebleven om niet alleen fysieke aanwezigheid te garanderen, maar ook de gebruikelijke ondersteuning op afstand voor onze leden in nood. Als het einde van de lockdown zich langzaam inzet, zullen we onszelf uitgerust hebben om de veiligheid van onze leden en afgevaardigden te waarborgen!