News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

22 maart 2016, een scharnierdatum.

Op 22 maart werd ons land getroffen door een brutale golf van blind geweld. Een gecoördineerde aanslag op meerdere plaatsen heeft ons allemaal diep geraakt.
Je hoefde niet lijfelijk in Zaventem of de Wetstraat te zijn om de schok te voelen.

Defensie zet vanaf maandag 11 april 300 extra militairen in voor de beveiliging in de straten van Brussel omdat bijkomende metrostations zullen geopend worden nu het Paasverlof achter de rug is.Zoals steeds zullen de militairen plichtsbewust antwoorden aan de vraag maar de situatie wordt stilaan onhoudbaar. Het totaal aantal ingezette manschappen wordt intussen op 1800 geschat.

Het systeem van pooling en sharing en de budgettaire beperkingen waarmee Defensie de laatste 2 decennia had af te rekenen, liggen aan de basis van de problemen;

Er zijn militairen die, in bepaalde functies, hun helm hebben moeten inleveren om door te geven aan anderen Er dringt zich een structurele oplossing op en gedaan met ”het systeem van brandjes blussen”.

De datum van 7 april werd door de regering in 1998 gekozen als “Veteranendag” ter herdenking van de 10 paracommando’s die op die dag in 1994 in Kigali (Rwanda) werden vermoord.

Op 8 maart 16 verscheen een nota met betrekking tot het niet opnemen van het verlofkrediet 2015 wegens de operatie Vigilant Guardian (Homeland). 

Het VSOA Defensie heeft alle begrip dat de overheid een oplossing wenst voor de militairen die, door hun druk werkschema van het jaar 2015, problemen zouden ondervinden om hun verlofsaldo van het jaar 2015 op te nemen vóór het wettelijk termijn van 30 april 2016.

De oplossing die geboden wordt, nl. het verlofsaldo omzetten naar dienstontheffing wegens operaties, is voor onze organisatie onaanvaardbaar.

Op maandag 7 maart 2016 verzamelden afgevaardigden van het VSOA Defensie uit heel het land in het Brusselse “Train@Rail” gebouw.

Omringd door zijn afgevaardigden en zijn medewerkers, maar ook door de Algemeen Voorzitter van het VSOA, Francois Fernandez-Corrales, en algemeen Secretaris Henk Herman, nam de Voorzitter van de groep Defensie Edwin Lauwereins van deze gelegenheid gebruik om samen ideeën uit te wisselen en werk te maken van de toekomst.

Heel wat militairen zijn onthutst over de mededeling in de pers van midden februari, nl. dat de ingezette militairen in onze straten overwerkt zouden zijn.
Het mag duidelijk zijn voor iedereen, het VSOA Defensie deelt dit standpunt niet.
Onze militairen zijn niet moe, uitgeput, overwerkt! Integendeel.

Fier op hun opdracht!

Het defensiepersoneel is nog steeds fier dat zij mogen meehelpen aan het bewaken van de veiligheid van hun landgenoten en de inwoners van België in ondersteuning van de Federale Politie.

 

Logementsproblematiek tijdens operatie Vigilant Guardian.

Bij aanvang van de operatie Vigilant Guardian in Brussel werd ervoor geopteerd om de militairen te huisvesten in de blokken B2 en B6 van het kwartier Majoor Housiau te Peutie vanwege de korte afstand en de goede verbindingswegen naar de verschillende plaatsen van inzet.

Het kwartier Majoor Housiau biedt de mogelijkheid om militairen te voorzien van logement, maaltijden en de nodige communicatiemiddelen.

VSOA Defensie: “Hygiëne, veiligheid en voldoende comfort zijn basisvereisten waaraan moet voldaan worden.”

Op woensdag 6 januari werden de vier representatieve vakorganisaties uitgenodigd door de Minister van Defensie, Steven Vandeput voor een toelichting bij het Strategisch Plan, goedgekeurd door het kernkabinet op 22 december 2015.

Een overzicht:
Personeel:
Defensie zal tegen 2030 afgeslankt worden van 32.000 naar 25.000 voltijdse equivalenten (VTE), militairen en burgerpersoneelsleden.

De operationele inzet zal de basis worden, een aspect dat het militair statuut attractief en flexibeler maakt dan het nu is.

Voor het eerst sinds meer dan 2 decennia zal er opnieuw geïnvesteerd worden in het leger en dit is hoognodig. Hopelijk kan dit al vanaf volgend jaar en moet het departement niet wachten tot 2019.

VSOA-Defensie is gematigd positief.Details ontbreken nog en vele vragen moeten beantwoord worden.

VSOA-Defensie-voorzitter Edwin Lauwereins: “Een nieuw strategisch plan gekoppeld aan een afslanking van het personeel, zal wellicht leiden tot een vernieuwde structuur. Onze bezorgdheid gaat vooral uit naar de toekomst van het burger- en militair personeel.

Zullen opnieuw kazernes moeten sluiten?