News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Logementsproblematiek tijdens operatie Vigilant Guardian.

Bij aanvang van de operatie Vigilant Guardian in Brussel werd ervoor geopteerd om de militairen te huisvesten in de blokken B2 en B6 van het kwartier Majoor Housiau te Peutie vanwege de korte afstand en de goede verbindingswegen naar de verschillende plaatsen van inzet.

Het kwartier Majoor Housiau biedt de mogelijkheid om militairen te voorzien van logement, maaltijden en de nodige communicatiemiddelen.

VSOA Defensie: “Hygiëne, veiligheid en voldoende comfort zijn basisvereisten waaraan moet voldaan worden.”

Op woensdag 6 januari werden de vier representatieve vakorganisaties uitgenodigd door de Minister van Defensie, Steven Vandeput voor een toelichting bij het Strategisch Plan, goedgekeurd door het kernkabinet op 22 december 2015.

Een overzicht:
Personeel:
Defensie zal tegen 2030 afgeslankt worden van 32.000 naar 25.000 voltijdse equivalenten (VTE), militairen en burgerpersoneelsleden.

De operationele inzet zal de basis worden, een aspect dat het militair statuut attractief en flexibeler maakt dan het nu is.

Voor het eerst sinds meer dan 2 decennia zal er opnieuw geïnvesteerd worden in het leger en dit is hoognodig. Hopelijk kan dit al vanaf volgend jaar en moet het departement niet wachten tot 2019.

VSOA-Defensie is gematigd positief.Details ontbreken nog en vele vragen moeten beantwoord worden.

VSOA-Defensie-voorzitter Edwin Lauwereins: “Een nieuw strategisch plan gekoppeld aan een afslanking van het personeel, zal wellicht leiden tot een vernieuwde structuur. Onze bezorgdheid gaat vooral uit naar de toekomst van het burger- en militair personeel.

Zullen opnieuw kazernes moeten sluiten?

 

Respect!

De afgelopen maanden heeft Defensie aan de burgerbevolking en de politieke wereld getoond tot wat zij in staat is.

Het ontplooien van honderden militairen op enkele uren tijd in de nacht van 20 op 21 november 2015 getuigt van een sterk staaltje discipline en motivatie waarover het personeel beschikt.

Ook vandaag staan er nog honderden militairen in de straten van Brussel en andere steden van België en dat met een glimlach.

Respect voor al onze Belgische militairen.

Op 09 december 2015 heeft VSOA-Defensie koffie aangeboden aan de militairen en hun collega’s van de Federale Politie die instaan voor de beveiliging van gevoelige plaatsen omwille van de terreurdreiging.
Tijdens deze aangename verrassing voor het personeel ter plaatse, hebben de militairen hun ervaringen kunnen delen en boden wij een luisterend oor.

De samenwerking tussen Defensie en Federale Politie verloopt uitstekend en ook de bevolking is tevreden over het contact met de militairen door de operatie “ Homeland”.

Door de jarenlange besparingen bij Defensie zien steeds meer personeelsleden van het departement hun toekomst somber tegemoet en de verantwoordelijkheid dient gezocht te worden bij de Belgische politiek.
Geen enkele partij ontspringt de dans als het komt om extra besparingen op te dringen aan Defensie.

Onze MoD, Steven Vandeput, is zich sterk bewust dat Defensie nood heeft aan nieuwe investeringen, materieel en jonger personeel maar is voor zijn legislatuur gebonden aan nogmaals een besparingsronde.
En het mes zit al door het been op het merg! Het is de hoogste tijd nu dat de politieke coalitiepartners hun scenario kiezen zodat het wachten voorbij is.

Voor het VSOA Defensie is de toekomst en het welzijn van het personeel onze grootste zorg.

Op veiligheid staat geen prijs!
Naar aanleiding van het verhoogde dreigingsniveau sinds zaterdag van 3 naar 4 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn intussen al enkele honderden extra militairen ontplooid voor de “operatie Homeland”. Tijdens het voorbije weekend werd bovendien een honderdtal militairen opgeroepen om logistieke steun te bieden aan de ingezette militairen.
Respect voor al onze Belgische militairen die zoals steeds getrouw en vol goede moed hun opdracht uitvoeren ten voordele van de gemeenschap en voor onze veiligheid. Dank aan al deze mannen en vrouwen die zich hiervoor inzetten. Onze steun gaat tevens uit naar hun families.

Verwachten, afwachten,…wachten…

Iedereen die begaan is met de toekomst van Defensie, zit te wachten op “ het Strategisch plan”.
Herstructureringsprogramma’s zijn al meer dan vijfentwintig jaar het lot van Defensie.
Het personeelsbestand blijft slinken en de budgetten worden elk jaar kariger.De vele veranderingen en het gebrek aan politieke beslissingen, liggen aan de oorsprong van het probleem.

Een ontmoeting met Defensieminister Steven Vandeput, die als constructief kan omschreven worden.
De minister heeft tijdens dit eerste gesprek sinds de vorming van de huidige regering vooral geluisterd naar de eisen en ongerustheden.
Met de aangekaarte pijnpunten van het defensiepersoneel zal rekening gehouden worden, zo beloofde ons de MOD en zijn Kabinetschef.

Wat de ambassadrice Denise Bauer donderdag in haar opiniestuk in De Standaard schrijft, is iets wat wij als legervakbond al langer zeggen.
"Als we een geloofwaardige partner willen blijven voor de Amerikanen en de andere bondgenoten, zal er inderdaad meer geld naar defensie moeten gaan", aldus Lauwereins.


"We zitten bij Defensie op ons tandvlees", vervolgt Lauwereins.