News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Respect!

De afgelopen maanden heeft Defensie aan de burgerbevolking en de politieke wereld getoond tot wat zij in staat is.

Het ontplooien van honderden militairen op enkele uren tijd in de nacht van 20 op 21 november 2015 getuigt van een sterk staaltje discipline en motivatie waarover het personeel beschikt.

Ook vandaag staan er nog honderden militairen in de straten van Brussel en andere steden van België en dat met een glimlach.

Respect voor al onze Belgische militairen.

Op 09 december 2015 heeft VSOA-Defensie koffie aangeboden aan de militairen en hun collega’s van de Federale Politie die instaan voor de beveiliging van gevoelige plaatsen omwille van de terreurdreiging.
Tijdens deze aangename verrassing voor het personeel ter plaatse, hebben de militairen hun ervaringen kunnen delen en boden wij een luisterend oor.

De samenwerking tussen Defensie en Federale Politie verloopt uitstekend en ook de bevolking is tevreden over het contact met de militairen door de operatie “ Homeland”.

Door de jarenlange besparingen bij Defensie zien steeds meer personeelsleden van het departement hun toekomst somber tegemoet en de verantwoordelijkheid dient gezocht te worden bij de Belgische politiek.
Geen enkele partij ontspringt de dans als het komt om extra besparingen op te dringen aan Defensie.

Onze MoD, Steven Vandeput, is zich sterk bewust dat Defensie nood heeft aan nieuwe investeringen, materieel en jonger personeel maar is voor zijn legislatuur gebonden aan nogmaals een besparingsronde.
En het mes zit al door het been op het merg! Het is de hoogste tijd nu dat de politieke coalitiepartners hun scenario kiezen zodat het wachten voorbij is.

Voor het VSOA Defensie is de toekomst en het welzijn van het personeel onze grootste zorg.

Op veiligheid staat geen prijs!
Naar aanleiding van het verhoogde dreigingsniveau sinds zaterdag van 3 naar 4 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn intussen al enkele honderden extra militairen ontplooid voor de “operatie Homeland”. Tijdens het voorbije weekend werd bovendien een honderdtal militairen opgeroepen om logistieke steun te bieden aan de ingezette militairen.
Respect voor al onze Belgische militairen die zoals steeds getrouw en vol goede moed hun opdracht uitvoeren ten voordele van de gemeenschap en voor onze veiligheid. Dank aan al deze mannen en vrouwen die zich hiervoor inzetten. Onze steun gaat tevens uit naar hun families.

Verwachten, afwachten,…wachten…

Iedereen die begaan is met de toekomst van Defensie, zit te wachten op “ het Strategisch plan”.
Herstructureringsprogramma’s zijn al meer dan vijfentwintig jaar het lot van Defensie.
Het personeelsbestand blijft slinken en de budgetten worden elk jaar kariger.De vele veranderingen en het gebrek aan politieke beslissingen, liggen aan de oorsprong van het probleem.

Een ontmoeting met Defensieminister Steven Vandeput, die als constructief kan omschreven worden.
De minister heeft tijdens dit eerste gesprek sinds de vorming van de huidige regering vooral geluisterd naar de eisen en ongerustheden.
Met de aangekaarte pijnpunten van het defensiepersoneel zal rekening gehouden worden, zo beloofde ons de MOD en zijn Kabinetschef.

Wat de ambassadrice Denise Bauer donderdag in haar opiniestuk in De Standaard schrijft, is iets wat wij als legervakbond al langer zeggen.
"Als we een geloofwaardige partner willen blijven voor de Amerikanen en de andere bondgenoten, zal er inderdaad meer geld naar defensie moeten gaan", aldus Lauwereins.


"We zitten bij Defensie op ons tandvlees", vervolgt Lauwereins.

Hoog tij(d)

Het strategisch plan van minister Vandeput, eerst beloofd en verwacht in april 2015, blijft intussen op zich wachten. Nochtans staat het water aan de lippen.
Het personeel in het algemeen en onze leden in het bijzonder willen nu meer dan ooit zicht krijgen op hun toekomst en daar hebben ze ook recht op. De onzekerheid kan niet blijven duren. Dit brengt voor velen een grote psychosociale druk teweeg.

Het personeel is hervormingsmoe! 
Voorzitter Lauwereins zegt dat wie aan deze componenten raakt, een enorm personeelsprobleem zal veroorzaken.
“De huidige context waarin het Defensiepersoneel zijn opdrachten moet vervullen, is meer dan ooit precair, vooral op budgettair vlak. De daling van het aantal personeelsleden zal drastische gevolgen hebben. Waar de politiek naartoe wil, is voorlopig onduidelijk, iedereen zit te wachten op het strategisch plan van Defensieminister Vandeput.”