News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

In mei 2019 ontwikkelde VSOA zijn visie voor 2020-2030. Nadat we ze aan de politiek en de hoge militaire autoriteiten hadden gepresenteerd, publiceerden we de hele zomer lang uittreksels van de fundamentele punten uit onze visie.

Blootstelling aan toxische rook tijdens operaties: waar is het respect voor het Defensie-personeel?

Na het schandaal over de blootstelling aan toxische rook tijdens de operaties is VSOA-Defensie als enige vakbond rechtstreeks gaan aankloppen bij het hoogste overlegorgaan belast met welzijn op het werk. Op 27 juni, de dag van het sociaal overleg, heeft Defensie echter geen afdoende antwoord gegeven op onze vragen. VSOA-Defensie herhaalt zijn oproep voor een beter recht op informatie bij operaties en oefeningen en voor een betere bescherming van het recht van de militairen op een vergoedingspensioen.

VSOA-Defensie heeft een visie 2020-2030 ontwikkeld. Met meer dan 70 voorstellen, willen we “respect en herkenning” laten rijmen met het personeel van Defensie.