News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Lid worden van een vakbond is  vaak zoals als een verzekering nemen ‘voor het geval dat’. Denk maar aan problemen op het werk, disciplinaire procedures, evaluaties, diverse commissies of hulp bij een mutatie. Onze individuele pijler is dan ook actief op vele fronten en wordt hierin bijgestaan door een groot aantal lokale afgevaardigden die aan de slag zijn bij de eenheden. 

Ons engagement inzake welzijn voor het personeel van Defensie kan treffend in cijfers worden samengevat: 100 % aanwezigheid op 104 Basisoverlegcomités van Defensie en haar parastatalen. De Basisoverlegcomités zijn belangrijke overlegmomenten tussen de militaire autoriteit en de vakbondsafgevaardigden. Aanwezig zijn op deze bijeenkomsten is cruciaal voor het dagelijkse leven van onze militairen omdat er problemen worden besproken inzake de hygiëne van de gebouwen, de preventie van arbeidsongevallen of psychosociale risico’s zoals stress of burn-out.

Wat misschien niet iedereen weet, is dat veel van het vakbondswerk ons allemaal ten goede komt. Over elk wetsontwerp en ontwerp van koninklijk of ministerieel besluit en elke reglementswijziging wordt immers onderhandeld of overlegd met het kabinet van de minister en de autoriteiten van Defensie. Ons werk bestaat erin al deze ontwerpen te analyseren en de positieve of negatieve impact ervan op het personeel te beoordelen. Vaak stellen we ingrijpende aanpassingen voor aan deze teksten om het resultaat voor militairen en burgers te verbeteren.

Het leven loopt helaas niet altijd zoals we dat wensen en iedereen kan het slachtoffer worden van een ongeval of ziekte. Bij een ongeval op weg van of naar het werk of een ziekte veroorzaakt door het werk, hebben de personeelsleden recht op bepaalde vergoedingen. Wegwijs raken in de verschillende administratieve procedures en commissies is echter niet altijd evident. Wij helpen u dan ook graag verder!

Voor VSOA-Defensie zijn de burgers die bij Defensie aan de slag zijn evenwaardige personeelsleden! We beseffen heel goed dat hun behoeften en loopbaan soms verschillen van die van hun militaire collega’s. Net daarom beschikken we over een netwerk van dertien lokale burgerafgevaardigden, plus een vaste burgerafgevaardigde voor deze materie op ons hoofdkantoor: mevrouw Patricia Raiti.

Aan het einde van 2019 lijkt het ons nuttig om even achterom te kijken! Vakbonden zijn namelijk relevanter dan ooit op een arbeidsmarkt die steeds onstabieler en onzekerder wordt. Zoals u weet, kampt ook Defensie met onzekerheden over de pensioenen, personeelsgebrek en onvoldoende investeringen. Tijd dus om de balans op te maken van onze acties in 2019.

Terwijl de strategische visie van 2016 ijverde voor een uitbesteding, door de militairen te ontlasten van veel "werkbaar werk", is de eerste grote beslissing van het Transitieteam van Generaal-majoor THYS net genomen: "in afwachting van de geplande outsourcing, de professionele wacht terug in te voeren voor eenheden die nog zelf instaan voor de bewaking van hun kwartier via een organieke wacht". VSOA-Defensie had toch gewaarschuwd voor het risico van een dergelijk blind beleid!

Wij hebben jullie op 25 oktober geïnformeerd over de verhuis van de militaire luchtverkeersleiders (ATCO’s) en hun toekomstige samenwerking met hun burgerlijke tegenhangers van SKEYES. Wij hebben onze verschillende ongerustheden nuitgedrukt over de schemerzones van het uitvoeringsakkoord tussen Defensie en SKEYES.