News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Vorige week meldden de vertegenwoordigers van het kabinet van minister Vandeput ons totaal onverwachts dat de onderhandelingen op 6 juni zouden stopgezet worden. Dat offensief vanwege het kabinet werd slecht onthaald door de drie representatieve vakorganisaties, gelet op de korte termijn om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen. Op 6 juni lieten de vakorganisaties in gemeenschappelijk front hun niet-akkoord horen voor het gebouw WTCIII. We eisten dat de onderhandelingen over de CODEX werden voortgezet. De gevolgen van die hervorming voor het personeel van het openbaar ambt zijn namelijk niet te onderschatten. Ten gevolge van onze actie gaf de voorzitter van comité B zijn woord om de onderhandelingen na 6 juni verder te zetten. Daarna gingen de besprekingen verder.

Meer weten? Lees verder!

Dat het militair beroep onder de noemer zwaar beroep valt, daar is VSOA Defensie al lang van overtuigd. De minister van Defensie versterkt onze positie door verder te gaan op het pad van de outsourcing, met de privatisering van de bewaking van vier kwartieren (in Melsbroek, Brussel, Poelkapelle en Rocourt).

Sinds de hernieuwing van de schoonmaakcontracten in 2016 galmde kritiek over de kwaliteit van de prestaties in alle hoeken van de militaire kwartieren. Als enige interpelleerde VSOA Defensie het Hoog Overlegcomité Welzijn om een einde te maken aan de toestand, een reëel risico voor de hygiëne van het personeel en de staat van de infrastructuur. Daardoor komt er nu stilaan verbetering in de situatie, maar we moeten oplettend blijven.

1 2 ... 10 11 Suiv >