News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

We hebben gisteren vernomen van het Agentschap Belga  dat de minister van Defensie, Philippe Goffin, heeft aangekondigd dat hij een maatregel van "betere regionale verdeling" van militaire eenheden heeft goedgekeurd, wat zal resulteren in de vrijwillige komst van personeel in de kwartieren van Doornik, Lombardsijde (West-Vlaanderen) en Gavere (Oost-Vlaanderen) vanuit de garnizoenen Marche-en-Famenne, Leopoldsburg en Tielen. 

Om het statuut van Vrijwillige EncadreringsPrestatie (VEP) aantrekkelijker te maken, werd een project overlegd zodat militairen in VEP kunnen genieten van 3 dagen dienstontheffing (DO) per maand. Uit ervaring wachten we voorzichtig op de ondertekening van de Minister van Defensie en de publicatie van het herziene reglement.

Op datum van 3 augustus, communiceerden Ministers van Defensie en Openbare Diensten trots over vier maatregelen om de aantrekkelijkheid van het militaire beroep te verbeteren.  Op dezelfde dag op zijn Facebook-account drong minister van Openbare Diensten David Clarinval erop aan en zei hij dat hij "de behandeling van het Defensiepersoneel wilde verbeteren om het aantal vroegtijdige vertrekken verminderen en de uitdagingen op het gebied van het personeelsbeleid bij Defensie aan te gaan. »

We hebben u eind juni meegedeeld dat Defensie had besloten het 80 Sqn UAV in Florennes in "stand-by" te zetten, dit leidde tot veel onbegrip en onzekerheid over de toekomst van het personeel.

VSOA-Defensie is tussengekomen, zodat het betrokken militair personeel recht zou kunnen hebben op de herstructureringsvergoeding indien zij aan de voorwaarden voldoen.

Het VSOA-Defensie in een “corrigerende rol” dat is de realiteit van het terrein uitleggen aan de politieke wereld.

Op 29 januari 2020 hebben wij aan de leden van de Commissie Landsverdediging de dramatische situatie beklemtoond wat betreft de toekomst van het personeel. Sindsdien hebben wij ons werk achter de schermen bij de verschillende politieke partijen verdergezet. Het doel: Defensie uitleggen en hen overtuigen van de dringende noodzaak om in personeel te investeren!

Voordelen, HR-initiatieven, vooruitgangen van de vakbonden: Is er een evenwicht?

Sinds de release van de nieuwe vooruitgangen voor het personeel, hebben we nogal wat feedback ontvangen van onze leden dat sommige maatregelen bepaalde mensen of bepaalde functies zullen bevoordelen. Het is nu het moment om polshoogte te nemen en alles eens op een rijtje te zetten.

Vandaag werd een overeenkomst getekend tussen de vakbonden en de Chef van Defensie voor een toekomstige aflijning van de weddes van de militairen met die van de Politie die hoger liggen. Op initiatief van de Minister van Defensie werd een analyse van de militaire wedden gelanceerd.

Ondanks onze talrijke verzoeken  sedert 24 april over dit onderwerp en na de beslissing van Defensie om dit verlof niet toe te kennen aan de militairen (maar wel aan het burgerpersoneel) onder het voorwendsel dat "telewerk de norm blijft", heeft Defensie zich uiteindelijk afgestemd op de andere departementen van het Openbaar Ambt (mogelijkheid om deze verlof te nemen van 1ste juli tot 31 augustus 2020).

1 2 ... 19 20 Suiv >