News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

We publiceren ook een FAQ, een lijst met de meest gestelde vragen. We zullen deze regelmatig bijwerken naarmate de situatie zich ontwikkelt.

Terwijl wij nog steeds geen antwoord hebben op onze vattingsaanvraag met betrekking tot het personeel dat noodzakelijke opdrachten uitvoert en niet gebruik kan maken van telewerk, hiervoor passende persoonlijke beschermingsmiddelen moet krijgen” antwoordde gisteren Defensie via agentschap Belga “dat ze de nodige maatregelen neemt om haar personeel over het coronavirus te sensibiliseren en de impact ervan zoveel mogelijk te beperken”.

VSOA-Defensie reageert met voorbeelden van feiten in verband met de gevraagde acties.

Na 2 weken lockdown is het tijd om de balans op te maken van het beheer van de crisis binnen Defensie. Velen van jullie hebben contact met ons opgenomen om verschillende kwesties binnen jullie eenheden aan te geven, zowel collectief als individueel. We overlopen in een kort overzicht de situatie met u.

De periode van Lockdown kan voor iedereen zowel persoonlijk als in het gezin moeilijk zijn: samenwonen, stress, onzekerheid, enz.

Om u te helpen deze uitzonderlijke periode zo goed mogelijk door te komen, staat het psychosociale platform Defensie tot uw beschikking. Er zijn ook adviesfiches ontwikkeld over verschillende onderwerpen.

We zijn verrast met het lezen van de nieuwe FAQ Defensie die aankondigt dat medewerkers hun resterende verlofdagen van 2019 tot 6 weken na de Lock down kunnen opnemen.

We zijn vorige week bij de autoriteit tussengekomen om een uitstel te vragen voor het opnemen van deze verlofdagen tot 31 december 2020, zoals nu al het geval is voor werknemers in de openbare sector.

Volgens onze informatie en logischerwijs zullen de prioriteiten van de volgende regering, de economische en budgettaire maatregelen zijn om de economie nieuw leven in te blazen en zelfstandigen en bedrijven te helpen faillissementen te voorkomen.

Hoewel de prioriteit vanzelfsprekend op de gezondheidszorg ligt en om de crisis in goede banen te leiden om de verspreiding van de epidemie en bepaalde sterfgevallen te voorkomen, zijn de effecten van COVID-19 op de economie reeds voelbaar.

Het VSOA-Defensie is verheugd over de maatregelen die vrijdagmiddag laat zijn genomen voor het defensiepersoneel. Wij betreuren het echter dat de uitvoering ervan aan het oordeel van de korpsoversten of de lokale overheid wordt overgelaten, en merken dus al verschillen op tussen eenheden of kwartieren! Dit was al een angst uitgedrukt in onze vorige publicatie. Wij betreuren ook het gebrek aan transparantie over de exacte situatie in termen van besmetting van ons personeel. Dit veroorzaakt al veel vragen en bezorgdheden ...

1 2 ... 16 17 Suiv >