News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Op vrijdag 13 oktober besliste VSOA-Defensie om niet langer deel te nemen aan de vakbondsonderhandelingen over nieuwe dossiers. Vanwaar die beslissing?

Het ziet ernaar uit dat de recente successen in de onderhandelingen met het kabinet van de minister van Defensie over concrete en belangrijke projecten voor het personeel – maaltijdcheques, de verwijderingstoelage en de berekening van de toelagen in 1618den – wellicht nooit tot stand zullen komen.

Als de begrotingsbesprekingen beginnen in de regering, leren we vandaag dat nieuwe besparingen zouden worden overwogen op het personeel en de werking van Defensie! Om de herstelbegroting van het land voor te bereiden, zou de huidige regering de begroting op de rug van Defensie opnieuw in evenwicht kunnen brengen.

Begin 2017 legde het Kabinet Vandeput een voorstel op tafel dat voorzag tot maximaal 75% (in regime in 2019) van de bedragen van de FOD Buitenlandse Zaken voor de maaltijdvergoedingen tijdens een tijdelijke opdracht in het buitenland. Niettegenstaande we de inspanning toejuichten die DGHR leverde in het kader van de magere budgettaire ruimte, toegewezen door de MoD, gaf onze organisatie symbolisch geen akkoord betreffende dit dossier: we betreurden eens te meer dat de militair wordt beschouwd als een “ambtenaar” met minder rechten dan de andere!

We hebben gisteren vernomen van het Agentschap Belga  dat de minister van Defensie, Philippe Goffin, heeft aangekondigd dat hij een maatregel van "betere regionale verdeling" van militaire eenheden heeft goedgekeurd, wat zal resulteren in de vrijwillige komst van personeel in de kwartieren van Doornik, Lombardsijde (West-Vlaanderen) en Gavere (Oost-Vlaanderen) vanuit de garnizoenen Marche-en-Famenne, Leopoldsburg en Tielen. 

1 2 ... 20 21 Suiv >