News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Het VSOA-Defensie in een “corrigerende rol” dat is de realiteit van het terrein uitleggen aan de politieke wereld.

Op 29 januari 2020 hebben wij aan de leden van de Commissie Landsverdediging de dramatische situatie beklemtoond wat betreft de toekomst van het personeel. Sindsdien hebben wij ons werk achter de schermen bij de verschillende politieke partijen verdergezet. Het doel: Defensie uitleggen en hen overtuigen van de dringende noodzaak om in personeel te investeren!

Voordelen, HR-initiatieven, vooruitgangen van de vakbonden: Is er een evenwicht?

Sinds de release van de nieuwe vooruitgangen voor het personeel, hebben we nogal wat feedback ontvangen van onze leden dat sommige maatregelen bepaalde mensen of bepaalde functies zullen bevoordelen. Het is nu het moment om polshoogte te nemen en alles eens op een rijtje te zetten.

Vandaag werd een overeenkomst getekend tussen de vakbonden en de Chef van Defensie voor een toekomstige aflijning van de weddes van de militairen met die van de Politie die hoger liggen. Op initiatief van de Minister van Defensie werd een analyse van de militaire wedden gelanceerd.

Ondanks onze talrijke verzoeken  sedert 24 april over dit onderwerp en na de beslissing van Defensie om dit verlof niet toe te kennen aan de militairen (maar wel aan het burgerpersoneel) onder het voorwendsel dat "telewerk de norm blijft", heeft Defensie zich uiteindelijk afgestemd op de andere departementen van het Openbaar Ambt (mogelijkheid om deze verlof te nemen van 1ste juli tot 31 augustus 2020).

De gemiddelde dagelijkse reisafstand van een militair is 53 kilometer in vergelijking met 20 voor een Belgische inwoner. In onze visie 2020-2030 hebben we aangedrongen op een compensatiesysteem voor de tijd dat we onderweg zijn en dit dikwijls omwille van een gebrek aan regionalisering van kazernes.

Na onderhandelingen met Defensie zal een verwijderingstoelage worden toegekend aan militairen en kandidaat-militairen die in werkelijke en in “normale” dienst zijn.

We vertelden jullie er in mei 2019 over in het kader van onze Visie 2020-2030 en nu is het zover: maaltijdcheques worden aan de militairen toegekend!

We vergeten de burgers binnen Defensie niet en we zullen doorgaan met initiatieven in deze richting.

Initiatief van de overheid: cadeaucheque van 300 euro betaald door de werkgever. Hoe zit het met Defensie?

De COVID-19 crisis heeft de economie van het land beschadigd. Maar de crisis heeft ook belangrijke dossiers voor de militairen vertraagd, zoals maaltijdcheques en weekend- en verwijderingstoelagen. 

De Militaire commissie voor geschiktheid en reform  hervat de dienst na deze uitzonderlijke covid-19 periode:

-        MOD 5 onderzoek hervat vanaf 23 juni

-        MCGR commissies hervatten vanaf 25 juni

-        Medische expertises door het CME ( Centrum Medische Expertise ) zijn al terug begonnen

Nu de vakantieverloven eraan komen, zal het tempo worden verlaagd en zal ook rekening worden gehouden met de modaliteiten voor preventie en bescherming van werknemers.

1 2 ... 19 20 Suiv >