News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Net voor de paasvakantie 2018 is de KERN tot een akkoord gekomen over de hervorming van de pensioenen voor het overheidspersoneel in het algemeen en de zware beroepen in het bijzonder, om onder andere de principebeslissing van het weekend van 16 oktober 2016 in werking te stellen, 

Woensdag 28 maart 2018 was de grote markt in Brussel het kader om onze militairen, in operaties in de wereld en op het nationaal grondgebied, te huldigen in aanwezigheid van minister van Defensie Steven Vandeput,

Op 21 februari 2018 interpelleerde VSOA-Defensie de Minister van Defensie over het feit dat “ondanks de werklast en de nog steeds even grote onzekerheden over zijn toekomst, het Defensiepersoneel elke dag op een voorbeeldige wijze blijft dienen”. Daarom vroegen we zijn aandacht voor drie brugdagen,

Vroeg of laat komen we allemaal op het punt dat onze loopbaan binnen Defensie eindigt.
Ter gelegenheid van prestaties met protocollair of militair karakter, mag een gepensioneerde militair of een burger van bepaalde categorie tijdens zijn actieve loopbaan binnen Defensie, het militair uniform dragen mits de nodige toelating en in het bezit zijnde van “het attest van hoedanigheid”.

Vandaag is de nota van Kabinet van de Minister van Pensioenen bestemd voor de Ministerraad van 21 Dec 17 verspreid via sociale media.
VSOA Defensie heeft nooit kennis genomen van deze nota ondanks onze tussenkomst aan Minister BACQUELAINE .

1 2 ... 9 10 Suiv >
Deze website gebruikt cookies. Meer informatie hieronder ? Klik hier
© Copyright 2018 - SLFP Défense - Wettelijke bepalingen
All rights reserved | Communicatie - Website ontwikkeling : E-net Business