News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Vandaag vond een onderhandelingscomité plaats in Evere. Op de agenda: een wijziging van de reglementering inzake het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid. VSOA Defensie mobiliseerde tientallen leden & afgevaardigden, slachtoffers van ongevallen en ziektes, al dan niet gerelateerd aan de dienst. Hun aanwezigheid aan de zijde van de onderhandelaars was noodzakelijk om de ontevredenheid van de militairen en het burgerpersoneel van Defensie te tonen.

Uit het budgettair conclaaf van juli bleek dat de principebeslissing over de afschaffing van het ziektekapitaal eveneens een impact zou hebben op de bijzondere korpsen, waaronder de militairen, die een dergelijk kapitaal niet kunnen opsparen. De vermindering van het loon met 40% vanaf de 31e dag afwezigheid om gezondheidsredenen (AGR) zou ook op de militairen toegepast worden.

Voor het VSOA-Defensie is die principebeslissing incoherent tegenover het geheel van een performant systeem verbonden aan de militaire specificiteit: de AGR, de Militaire Commissie voor Geschiktheid en Reform (MCGR) en het pensioen wegens medische ongeschiktheid.

Ziek zijn is geen keuze!

Vakbondsfront in actie op 28 september.

Ziek zijn is geen keuze en dagen ziekte zijn geen vakantieverlof! Dat leggen we graag uit aan minister Vandeput, want hij heeft het duidelijk niet begrepen.

30.08.18 Spilindex overschreden

30.08.18 Spilindex overschreden

In augustus werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. 

Als gevolg daarvan zullen de sociale uitkeringen in september en de wedden van het overheidspersoneel vanaf oktober met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

25.07.18 Extreme hitte

25.07.18 Extreme hitte

Extreme hitte is voor niemand plezierig. De meteorologische diensten voorspellen nog enkele dagen zeer hoge temperaturen. Volgens de richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-004 (thermische omgevingsfactoren) is de werkgever is VERPLICHT gepaste preventie- en personeelsbeheersmaatregelen te nemen zoals kunstmatige verluchting, rusttijden, verdeling van verfrissende dranken... Is dat in jouw werkomgeving niet het geval? Contacteer je lokale afgevaardigde!

In mei 2017 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen voor het laatst overschreden.  Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 105,10) door de afgevlakte gezondheidsindex plaatsvinden in augustus. 

Vandaag vroeg het kabinet Defensie het principeakkoord van de vier representatieve vakbondsorganisaties over de eindeloopbaanmaatregelen. VSOA Defensie blijft trouw aan het standpunt van het gemeenschappelijke vakbondsfront van mei 2017 en betreurt niet gehoord te zijn -maar vooral dat Defensie niet geluisterd heeft- met betrekking tot het einde van de loopbaan en de mogelijke verlenging ervan.

1 2 ... 11 12 Suiv >