Organisatie

Een team van 200 gevormde afgevaardigden op het terrein en 13 voltijdse medewerkers op ons hoofdkantoor staan klaar om u met raad en daad bij te staan. Daarnaast kunnen we rekenen op enkele occasionele medewerkers.
Hoe kan het ook anders voor een vereniging met meer dan 10.000 leden?

Dit houdt in dat een volledig team ter beschikking staat van de leden.

Organisatie

Het begin

Voor militairen was het bij wet (tuchtwet) verboden ‘aangesloten te zijn bij een vakbond’. Dit betekent meteen dat onze roots, zoals deze van enkele andere beroepsgroepen, enigszins anders liggen. Hiervoor moeten we teruggaan naar de beginjaren zestig.
De Beroepsunie der Belgische Beroepsonderoffcieren was één van de verschillende opgerichte vzw’s uit die tijd met de bedoeling zich toch te verenigingen. In 1968 werd de vzw Militaire Syndicale Centrale Syndic opgericht die alle categorieën van het personeel vertegenwoordigde. Dit gebeurde onder meer onder impuls van wijlen voorzitter Luc Heyvaert en van Etienne Grooten.
De uiteindelijke bedoeling was om zo snel mogelijk aansluiting te krijgen bij het werkelijke syndicalisme.
De pas opgerichte vzw kende snel een groot succes. De 2000 leden beslisten algauw om een ‘forcing’ te voeren en een mogelijk aansluiting te zoeken bij één van de drie grote syndicale formaties. De socialistische vakbond, erfgenaam van de vroegere beweging ‘het gebroken geweer’ en traditioneel niet erg militair ‘minded’, wou toen van de militairen niets weten. Ook de christelijke vakbond was niet geïnteresseerd in de zaak van de militairen. Het VSOA echter was zeer enthousiast en heeft ons met open armen ontvangen.

Aansluiting bij VSOA

Pas op 16 februari 1973 werd een principiële fusie bekrachtigd tussen het VSOA en de Militaire Syndicale Centrale, ‘Syndic’ Hieraan waren uitgebreide onderhandelingen voorafgegaan.
Maar uiteindelijk sprak de Algemene Vergadering van Syndic zich unaniem uit voor de aansluiting bij het VSOA. De invoering van een nieuw tuchtreglement bij het leger, waardoor militairen zich eindelijk wettelijk konden aansluiten bij een burgervakbond, leidde tot de feitelijke fusie van Syndic met het VSOA. Het VSOA-Syndic was een feit.
Dankzij de overtuigingskracht van onze voorgangers ging toenmalig minister van Landsverdediging Paul Vanden Boeynants akkoord met het toelaten van het syndicalisme bij de Krijgsmacht.
Officieel gebeurde dit door de syndicale wet van1978. De uitvoering van de syndicale wet heeft ook bij Defensie zelf heel wat tegenstand gekend. De voorbije jaren is er bij de chefs werkelijk een mentaliteitsverandering opgetreden. Ook het syndicalisme is geëvolueerd.
Het radicaal syndicalisme heeft intussen plaats gemaakt voor dialoog en argumentatie.

Burgers en militairen onder één dak

Eind 2002 kreeg de Groep VSOA-Syndic de goedkeuring van het Directiecomité van het VSOA, tot overname van de bevoegdheden voor het burgerpersoneel van Defensie. De burgers ressorteren onder het sectorcomité 14 van het Openbaar Ambt en zaten op dat moment ingebed bij Groep 2 Ministeries van het VSOA. Hiermee werd een belangrijke stap gezet in het kader van de verdere professionalisering en rationalisering van de syndicale werking binnen onze organisatie.
In 2003 werden wij VSOA-Syndic, de vakorganisatie voor Defensiepersoneel. Voor het eerst in de geschiedenis werden militairen en burgers in één groep verenigd. Dit maakt ons op het syndicaal platvorm binnen Defensie heel specifiek. Wij zijn vanaf dat moment de enige sociale partner die aan de onderhandelingstafel gelijktijdig kan spreken voor militairen en burgers.

Een nieuw logo, een nieuwe naam

Sinds 1 januari 2009 gaan wij officieel door het leen als VSOA Groep Defensie. Niet alleen een naamsverandering maar ook de invoering van een nieuw logo.
Wij blijven verder optreden als één groep voor zowel de militairen als de burgers van Defensie. Of met andere woorden de Groep Defensie is en blijft een solide groep.
Sinds 1 januari 2017 hebben we een vernieuwd logo met als gevolg een vernieuwd en modern maandblad "argument" en onze nieuwe website.