01.03.22 DO-Flex, nog steeds in afwachting van overleg met de vakorganisaties!

Op 13 mei heeft VSOA-Defensie de autoriteit van Defensie verzocht een snelle en overlegde oplossing te vinden voor het DO-Flex-probleem, dat al sinds juni 2021 lopende is.

Het moet worden gezegd dat de besprekingen tot stilstand zijn gekomen en dat het overleg om de TRAVARB te wijzigen nog niet eens is begonnen! 

Tot onze grote verbazing heeft Defensie op 31 mei 2022 een nota gepubliceerd waarin staat dat de DO-Flex vanaf 1 januari  2022 niet meer zal worden gevoed en betaald.

De bestaande opgespaarde en niet uitbetaalde kredieten DO Flex kunnen wel verder in tijd verbruikt worden volgens de huidige regels:

  • 20 dagen per 2 jaar tijdens de loopbaan (i.f.v. dienstnoodwendigheden);
  • ‘In blok’ net voor het pensioen (dit is een recht en kan bijgevolg niet geweigerd worden).

Wij betreuren eens te meer dat de vakorganisaties ondanks onze herhaalde verzoeken niet zijn geraadpleegd. Naar onze mening zijn er nog veel grijze zones die dringend moeten worden opgehelderd, zoals de vraag of de 2 recuperatie uren per 24 uur nog steeds van toepassing zijn en, indien ja, hoe deze uren nu worden geteld.

Personeelsleden hebben de afgelopen twee jaar te maken gehad met een groot aantal problemen in verband met HRM en de berekening van hun prestaties, het is noodzakelijk dat de stopzetting van het DO-Flex systeem voor iedereen op de meest duidelijke en transparante manier  plaatsvindt!