04.02.21 Personeelsplan : People Our Priority

Minister van Defensie Ludivine Dedonder presenteerde vandaag haar personeelsplan “POP: People Our Priority” aan de representatieve vakorganisaties. Het motto: het upgraden van het defensiepersoneel.

Het is duidelijk dat de minister van Defensie naar onze eisen geluisterd heeft en een ambitieus, maar noodzakelijk plan voor dit departement heeft voorgesteld.

Hier zijn de genomen beslissingen vanuit onze strategische visie 2020-2030:

  • Invoering van maaltijdcheques ter waarde van  6 euro /dag. We verwachten dat deze maatregel nog in 2021 zal worden uitgevoerd. Dit bedrag komt overeen met de maaltijdcheques van de politie en van het Openbare Ambt, die de maaltijdcheques waarschijnlijk ook in 2021 zullen ontvangen. Zoals gevraagd, dient het burgerpersoneel van Defensie OOK maaltijdcheques te ontvangen..
  •  Volledige afstemming van de salarissen met die van de politie in 2024. Deze maatregel zal waarschijnlijk in fasen vanaf 2022 of 2023 worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan krijgen de militairen een geleidelijke verhoging van hun wedde om een volledige afstemming te bereiken met de politiebarema’s  vanaf 2024. Dit punt zal in de nabije toekomst in een aparte communicatie aan bod komen. ????
  •  De toelagen blijven gebaseerd op de noemer van 1850, maar met een stijging  van 15% op de teller van de breuk (5/1850). In de praktijk is dit gelijk aan de gewenste verandering in 1618den  en zal het lid dus "meer" overhouden bij de uitbetaling van de meeste toelagen.
  • Herwaardering onderrichter bij Defensie: een toelage van 75 euro netto per maand wordt bestudeerd om deze functie te herwaarderen.
  •  Een specifieke toelage wordt ook overwogen als aanwervingssteun voor knelpuntberoepen  binnen Defensie en dit aan het begin van hun loopbaan .  Dit concept moet nog uitgewerkt worden.
  •  Vereenvoudiging van de procedure voor terugbetaling van medische onkosten.

 

Zoals u misschien gelezen hebt,staat de verwijderingstoelage niet op de agenda! Waarom? Het dossier is niet goedgekeurd in zijn huidige vorm en het concept moet volledig worden herzien om te hopen dat het op een dag wordt goedgekeurd door de regering. Ondertussen gaan de reeds gebudgetteerde bedragen voor dit initiatief niet verloren en worden ze hernomen in het kader van de herwaardering van de wedden van het personeel.

Uiteindelijk zal de minister, op de vier belangrijke initiatieven die met het VSOA-Defensie zijn besproken, er drie weerhouden hebben: salarisverhoging, invoering van maaltijdcheques en het naar boven bijstellen van de berekening van de toelagen!

Het is duidelijk dat deze initiatieven niet voldoende  zullen zijn om de aantrekkelijkheid van het beroep op lange termijn te vergroten, maar we kunnen er ons toch op verheugen dat de koopkracht van het personeel van Defensie na zoveel jaar, de komende drie jaar toch aanzienlijk zal toenemen.

Wij houden u op de hoogte van de uitvoeringstermijnen voor deze initiatieven. Ook al heeft de minister ons eraan herinnerd dat alle maatregelen TIJDENS haar mandaat gerealiseerd zullen worden, wij blijven voorzichtig tot na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.