04.09.20 Verwijderingstoelage? Niet voor Minister Clarinval!

Op datum van 3 augustus, communiceerden Ministers van Defensie en Openbare Diensten trots over vier maatregelen om de aantrekkelijkheid van het militaire beroep te verbeteren.  Op dezelfde dag op zijn Facebook-account drong minister van Openbare Diensten David Clarinval erop aan en zei hij dat hij "de behandeling van het Defensiepersoneel wilde verbeteren om het aantal vroegtijdige vertrekken verminderen en de uitdagingen op het gebied van het personeelsbeleid bij Defensie aan te gaan. »

Zonder persbericht deze keer werd ons vandaag vermeld dat Minister Clarinval geen akkoord voor een van de nieuwe initiatieven al gebudgetteerd in 2020 heeft gegeven: de verwijderingstoelage. Een onevenwichtigheid met de ambtenaren te vermijden zou de argumentatie zijn!

VSOA-Defensie betreurt deze beslissing en eist dat er rekening gehouden wordt met de bijkomende afwezigheid van de militairen van de woonplaats en de meerdere affectaties tijdens hun loopbaan. Anders zal het huidige gemeenschappelijke werk van Minister van Defensie, de Defensiestaf en de vakbondsorganisaties geen zin meer hebben!

We blijven vechten voor dit dossier en houden u op de hoogte van de verdere evolutie!