04.10.19 What’s up ? Nog nieuws ? Quoi de neuf ? Was ist los ?

Goed nieuws! Defensie zal een toelage toekennen aan medewerkers die Engels spreken. Het Engels speelt een alsmaar belangrijkere rol in het dagelijkse leven van de militair en in bepaalde beroepen of in het kader van functies binnen internationale organisaties is deze taal onmisbaar.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor de toelage, moet men beschikken over de volgende STANAG-niveaus per categorie:

SLP 2222 voor vrijwilligers die aanspraak kunnen maken op een maandelijkse premie van € 50 (bruto, niet geïndexeerd)

SLP 3232 voor onderofficieren die aanspraak kunnen maken op een maandelijkse premie van € 55 (bruto, niet geïndexeerd)

SLP 3333 voor officieren die aanspraak kunnen maken op een maandelijkse premie van € 75 (bruto, niet geïndexeerd)

 

Als de Engelse taalvaardigheid van een militair tot een hogere categorie behoort, kan hij ook aanspraak maken op het bijbehorende bedrag!

VSOA-Defensie betreurt echter dat, ondanks onze interventies bij de DG HR, de derde landstaal, het Duits, niet wordt erkend door middel van een tweetaligheidstoelage die gelijk is aan die van de tweede landstaal.

Bovendien is het schrappen van de lessen van de tweede landstaal (Frans en Nederlands) in Saffraanberg een slecht signaal van de overheid in een context waarin de kennis van een andere taal (een nationale taal zelfs!) een belangrijke troef is voor de werking van onze Defensie. De lessen verbonden aan statutaire taalexamens blijven echter wel doorgaan!