05.12.18 Onderhandelingen over de hervorming van het burgerstatuut (CODEX) afgebroken

Nieuws van het Comité B: de onderhandelingen over de hervorming van het statuut werden op 5 december afgebroken (CODEX) door de nieuwe minister Sander Loones.

Na een paar weken onderbreking ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen, die leidden tot een verandering van de minister van Defensie en Ambtenarenzaken, kwam het Comité B respectievelijk op 21 november en 5 december bijeen. Op 21 november besprak de overheid de nieuwste wijzigingen in de CODEX boeken 1 tot 5, maar er was geen grote verandering ten opzichte van eerdere versies en breekpunten.

Tussen de twee vergaderingen van het Comité B vond een informele bijeenkomst plaats tussen de minister en de vakbonden. De besprekingen tijdens de informele bijeenkomst werden geformaliseerd in aanwezigheid van de minister tijdens de vergadering van 5 december. De minister bevestigde zijn standpunt: er is geen sprake van dat hij de CODEX en breekpunten zal bespreken, ondanks de beloften die zijn voorganger had gedaan.

Hij is van mening dat hij ons een gebaar heeft gemaakt, enerzijds door ons op 2 november opnieuw een vakantiedag toe te staan die werd geschrapt in de eerste versie van de CODEX, en anderzijds door ons de vrijheid te geven om de vrije dag te kiezen in geval van een communie of feest van de seculiere jeugd. Dit gebaar is duidelijk een lapmiddeltje om het plotselinge einde van de onderhandelingen te rechtvaardigen!

De CODEX dossier zal nu de gebruikelijke, door de minister vastgestelde, procedure volgen. Wij houden je op de hoogte van de evolutie in dit dossier.