06.10.20 Soms moet je het risico nemen om NEE te zeggen!

Begin 2017 legde het Kabinet Vandeput een voorstel op tafel dat voorzag tot maximaal 75% (in regime in 2019) van de bedragen van de FOD Buitenlandse Zaken voor de maaltijdvergoedingen tijdens een tijdelijke opdracht in het buitenland. Niettegenstaande we de inspanning toejuichten die DGHR leverde in het kader van de magere budgettaire ruimte, toegewezen door de MoD, gaf onze organisatie symbolisch geen akkoord betreffende dit dossier: we betreurden eens te meer dat de militair wordt beschouwd als een “ambtenaar” met minder rechten dan de andere!

Na een nieuwe onderhandeling in juni 2020 met Kabinet Goffin: einde van deze discriminatie vanaf 1 januari 2021 na de recente publicatie in het Belgisch Staatsblad! Het basisbedrag dat voor de militairen van toepassing zal zijn, zal gelijk zijn aan de dagelijkse forfaitaire vergoeding van de FOD Buitenlandse Zaken. Met andere woorden zal de militair “meer” krijgen dan vroeger ????

Nog een agendapunt van de visie VSOA-Defensie 2020-2030 “Respect en Erkenning voor het Personeel” gerealiseerd!