06.12.18 Neen tegen de wijziging van ons ziektesysteem #respectvoordemilitair

Met de campagne #respectvoordemilitair gooit VSOA Defensie alles in de strijd om de veelvuldige aanvallen op ons statuut af te weren. Om de impact van een mogelijk nieuw ziektesysteem te illustreren, laten wij vanaf morgen vijf militairen aan het woord. In een moedige getuigenis vertellen zij welke gevolgen een ongeval of beroepsziekte op hun leven heeft. Daarnaast stelde VSOA Defensie ook een petitie op tegen het nieuwe ziektesysteem.

In een vijfdelige videoreeks die we vanaf vrijdag 7 december op de facebookpagina van VSOA Defensie publiceren vertellen Heidi, Cedric, Istvan, Benoit en Kristof wat hen tijdens de uitvoering van hun beroep overkwam en hoe dat hun leven vandaag beïnvloedt. Schrijnende verhalen, die niemand onberoerd laten. Heidi had als zeventienjarig meisje een ongeval op de hindernispiste, het begin van een leven lang problemen met de knieën. Ze moet na elf operaties nu twee knieprotheses krijgen, maar stelt die ingreep zo lang mogelijk uit. Cedric brak zijn rug tijdens een internationale cohesie-activiteit in Afghanistan, waardoor hij vandaag zelfs zijn zoontje niet meer kan optillen. Istvan redde zijn buddy van de verdrinkingsdood en bracht daarmee zijn eigen leven in gevaar. Hij raakte bijna volledig verlamd en kon na een lange revalidatie terug aan het werk, maar leeft nog elke dag met de gevolgen van die redding. Benoit kreeg tijdens een onbewaakt moment in Afghanistan een Kroatische kogel in het been, die een einde maakte aan zijn militaire loopbaan. Zijn been is verlamd en hij lijdt nog steeds helse pijnen.

Elke video vertelt het verhaal van een militair die met hart en ziel meer dan zijn plicht doet, en op een bepaald moment of na een hele periode medische problemen kreeg. Hun ervaringen zijn slechts een greep uit de medische problemen waarmee een militair, door de aard van zijn beroep, te maken kan krijgen. Sinds de herstructurering moeten steeds minder militairen een steeds grotere werklast dragen. Dat weegt bij velen mentaal ook heel zwaar. Een ziekte, ongeval of mentale crash… het kan ook jou overkomen!

Door de harmonisatie van het openbaar ambt hangt de verandering van ons ziektesysteem ons als het zwaard van Damocles boven het hoofd. De regering besliste half 2018 om het ziektekapitaal voor het federaal openbaar ambt en gelijkaardige stelsels voor bijzondere korpsen af te schaffen. Ook militairen zouden door de beslissing getroffen worden: het inkomen van de militair zou terugvallen op 60% van de wedde vanaf de 31ste dag afwezigheid om gezondheidsredenen (AGR). De huidige procedure duurt vaak een jaar, een te lange termijn om over een eventuele relatie tussen een ongeval of ziekte en de dienst, tijdens of buiten de diensturen, te beslissen.

Met de videoreeks wil VSOA Defensie de kijker bewust maken van de specifieke aard van het militaire beroep, en van de gevolgen die de verandering van ons ziektesysteem kan hebben op de militair. Daarnaast roepen we de kijker op om onze petitie tegen het nieuwe ziektesysteem te tekenen en op die manier, samen met VSOA Defensie, met luide stem NEEN te zeggen tegen de verandering. Want wij vragen enkel #respectvoordemilitair!

Meer weten over onze campagne