08.09.22 Terugbetaling gezondheidszorgen 

DG Budfin heeft de volgende mededeling gepubliceerd via E-News:

De documenten die door BFA-M worden aangevraagd om een financiële tussenkomst van Defensie in de gezondheidszorgen te kunnen vragen evolueren met de regelgeving. Veel rechthebbenden gebruiken nog steeds « templates » die niet langer geldig zijn. De juiste « templates » die vanaf 01/09/2022 moeten worden gebruikt zijn beschikbaar op de Sharepoint van BFA-M via de volgende link. Alleen deze « templates » worden nu door BFA-M geaccepteerd bij het verwerken van de terugbetalingsaanvragen.

Voor degenen die geen toegang tot het Intranet hebben, hebben wij de belangrijke documenten hier geplaatst 

11_Medische_Kosten_Terugbetalingsaanvraag_NL.pdf

21_Geneeskundig_Getuigschrift_Mod_1_NL.pdf

41_Model_Transfer_NL.pdf

61_Opticien_Verklaring_NL.pdf

71_Mod_150_NL.pdf