09.09.22 DO Flex: eindelijk duidelijkheid!

VSOA-Defensie heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk opgeroepen tot verduidelijking van het DO Flex-systeem.

Hier volgt een korte herinnering van de situatie en een uitleg van het nieuwe systeem: 

  • Op 24 december 21 werd in een nota het einde van de voeding van de “pot” DO Flex en het einde van de uitbetalingen van DO Flex kredits toegelicht. Ook werd uitgelegd dat begin 2022 een nieuw systeem van start zou gaan, wat niet het geval was!
  • Het nieuwe systeem werd vandaag om 9.30 uur, 9 maanden na de geplande datum, eindelijk door de autoriteit verduidelijkt en bevestigd. Normaliter wordt op 12 september een nota van DGHR gepubliceerd. Als verantwoordelijke vakbond wilden wij u alleen op basis van zekerheid nogmaals informeren.

Waar gaat het over?

Het DO Flex-systeem bestaat niet meer en wordt vervangen door een nieuw systeem voor de  uithuizigheid (dienstontheffingen uithuizigheid (DO UTH).

Dit systeem gaat in op 1 januari 2022, wat een "terugwerkende kracht" vanaf die datum betekent, aangezien het nu al september 2022 is.

Hoe werkt het?

De DO UTH opgebouwd vanaf 1 januari 2022 kan vanaf nu enkel nog in tijd verbruikt worden en dit alleen nog tijdens de loopbaan. Er zal dus geen uitbetaling meer zijn voor deze uren!

Het maximum verbruik bedraagt 152 uren (voor onderofficieren en vrijwilligers) of 20 dagen (voor officieren) per twee kalenderjaren.

De opname in blok op het einde van de loopbaan is NIET langer mogelijk.

Hoe is DO UTH samengesteld?

Een uithuizigheid van 0,2632 dagen voor officieren en 2 hr voor onderofficieren en vrijwilligers wordt toegekend ofwel per ononderbroken schijf van 24 hr in de deelstanden :

  •  “in intensieve dienst”,
  •  “in militaire bijstand”,
  • “in hulpverlening”
  •  “in operationele inzet”
  •  ofwel per overnachting tijdens een dienstreis in de deelstand “in normale dienst”.

Heb je nog DS Flex (oude systeem)?

Geen paniek!

Het bestaande opgespaarde krediet DO Flex van voor 01 Jan 22 kan verder in tijd verbruikt worden tijdens de loopbaan: een maximum van 20 dagen (voor de officieren) en 152 hr (voor de onderofficieren en de vrijwilligers) van DO Flex per twee kalenderjaren en het eventuele overschot in blok op het einde van de loopbaan.

Ga je weg bij Defensie?

De reeds opgespaarde DO Flex en DO UTH (van vóór 1 januari 2022) die NIET in tijd opgenomen kunnen worden vooraleer u Defensie verlaat, zullen automatisch uitbetaald worden bij het definitief verlaten van het leger.
Deze uitbetalingsregeling geldt ook voor zij die Defensie ondertussen verlaten hebben sedert 1 januari 2022.

Het TRAVARB zal in de nabije toekomst worden aangepast zodra met de vakbonden over een rechtsgrondslag is onderhandeld. Binnenkort zal inderdaad worden gesproken over een wettelijk en definitief stelsel. Wij kunnen niet zeggen wanneer het definitieve ontwerp in werking zal treden.

Wij weten dat deze veranderingen vrij complex zijn en wij zijn hier om uw vragen te beantwoorden. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@vsoa-defensie.be.