10.01.22 Wij berekenen uw weddeverhoging!

Zoals u weet, bepleit VSOA-Defensie een verantwoordelijk syndicalisme. We hebben destijds besloten om te wachten met de bekendmaking van vage cijfers over de loonsverhoging van militairen.

Nu er opnieuw werd onderhandeld over de teksten en we enkel nog de publicatie in het Belgisch Staatsblad afwachten, kunnen we u eindelijk precieze cijfers meedelen.

Daarom hebben we besloten om een simulatietool voor loonsverhogingen uit te werken. Met deze tool kunnen wij u een nauwkeurige loonsimulatie met de geplande verhogingen in 2022, 2023 en 2024 bezorgen.

Alle informatie vindt u op onze speciale webpagina!

Wij wensen u een gelukkig 2022 en een goede gezondheid voor uzelf en uw dierbaren.