10.06.20 cadeaucheque van 300 euro betaald door de werkgever?

Initiatief van de overheid: cadeaucheque van 300 euro betaald door de werkgever. Hoe zit het met Defensie?

De COVID-19 crisis heeft de economie van het land beschadigd. Maar de crisis heeft ook belangrijke dossiers voor de militairen vertraagd, zoals maaltijdcheques en weekend- en verwijderingstoelagen.  Voor deze initiatieven was in 2020 een enveloppe voorzien volgens de evolutie van de onderhandelingen.  

Zoals u wellicht weetwordt het niet opgebruikte budget niet overgeheveld naar volgend jaar.

VSOA-Defensie stelt voor om dit budget wel te gebruiken en te laten dienen om de koopkracht van het personeel te verhogen via deze cheque van 300 euro per medewerker (militair en burger)! Dit zou het economisch herstel kunnen bevorderen door gebruik te maken van een budget dat oorspronkelijk voor het personeel was voorzien.

Deze cheque van 300 euro doet geen afbreuk aan de andere lopende initiatieven (maaltijdcheques en andere toelagen) die al voorzien zijn in het budget 2021!

  • Een oplossing "Out of the box" om deze budgettaire enveloppe niet te verliezen kan een boost geven aan onze medewerkers! Aan Defensie om te beslissen ...
  • Het Defensiepersoneel heeft het recht om, net als alle inwoners, hiervan te kunnen genieten.