10.06.20 Maaltijdcheques komen eraan!

We vertelden jullie er in mei 2019 over in het kader van onze Visie 2020-2030 en nu is het zover: maaltijdcheques worden aan de militairen toegekend!

We vergeten de burgers binnen Defensie niet en we zullen doorgaan met initiatieven in deze richting.

Waar gaat dit allemaal over?

Een maaltijdcheque ter waarde van 6 euro/werkdag wordt de norm en vervangt ook het "maaltijdforfait" van de nationale marsbevelen.

Wie is betrokken?

De kandidaat-, beroeps-en reservemilitairen, in “normale” dienst. Dit geldt niet voor de militairen "in opleiding in een vormingscentrum", "intensieve dienst", "militaire steun", "operationele inzet", enz.

Wanneer?


Het systeem is van toepassing zodra de teksten in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd. 

Hoe werkt het?

Het recht op de maaltijdcheque wordt geopend vanaf de eerste minuut van een werkdag. Concreet, als u een halve dag verlof of recup neemt, heeft u recht op uw maaltijdcheque. Indien u prestaties verricht van maandag 8:00 uur tot dinsdag 01:00 uur, heeft u  recht op twee maaltijdcheques, omdat dit twee afzonderlijke werkdagen zijn (maandag en dinsdag).

Als u aan afstandswerk doet, heeft u ook recht op maaltijdcheques.

Militairen in opleiding in een vormingscentrum of die deelnemen aan een oefening of operatie hebben geen recht op maaltijdcheques voor deze dagen, omdat deze prestaties op een andere manier worden vergoed. Geen maaltijdcheques in geval van dienstontheffing, compensatie of afwezigheid om gezondheidsredenen.

Dubbele vergoeding voor dezelfde maaltijd is eveneens verboden. Als u "gratis" voeding van de Staat ontvangt, heeft u geen recht op een maaltijdcheque voor deze dag.

Waarom?

Dit zorgt ervoor dat de aantrekkelijkheid van het militaire beroep wordt versterkt en dat het "gelijkgesteld" wordt met de arbeidsmarkt, zowel in de privé sector als in het openbaar ambt. Dit zal ook leiden tot een enorme administratieve vereenvoudiging in vergelijking met het huidige systeem van maaltijdvergoeding tijdens een dienstverplaatsing.

VSOA-Defensie is blij met dit nieuws, maar heeft in de onderhandelingen wel aangegeven dat de hoge officieren, die geen marsbevelen meer krijgen als gevolg van de invoering van een vergoeding voor hoge officieren, opnieuw een voordeel zullen hebben ten opzichte van andere personeelscategorieën.