10.06.20 Verwijderingstoelage!

De gemiddelde dagelijkse reisafstand van een militair is 53 kilometer in vergelijking met 20 voor een Belgische inwoner. In onze visie 2020-2030 hebben we aangedrongen op een compensatiesysteem voor de tijd dat we onderweg zijn en dit dikwijls omwille van een gebrek aan regionalisering van kazernes.

Na onderhandelingen met Defensie zal een verwijderingstoelage worden toegekend aan militairen en kandidaat-militairen die in werkelijke en in “normale” dienst zijn.

Hoe werkt het?

De verwijderingstoelage is verschuldigd per traject, wanneer de militair een prestatie verricht buiten zijn woonplaats  (ook tijdens het weekend of op feestdagen):

-         Van of naar de gebruikelijke plaats van tewerkstelling

-         Van of naar een satellietkantoor waar hij  de toelating had om op afstand te werken

-         Van of naar de plaats van dienstverplaatsing.

Om aanspraak te maken op de vergoeding, moet de afstand tussen de woonplaats en de bovengenoemde plaatsen ten minste 20 km in één richting (heen OF terug) zijn.

Dit project, en dat betreuren wij, houdt dus geen rekening met de militair die niet ver van zijn plaats van tewerkstelling woont maar die veel tijd verliest in de files en die de drukke verkeersaders moet  passeren (Ring Brussel, Antwerpse ring, enz.).

Het bedrag is evolutief en  afhankelijk van de afstand per traject, u vindt de tabel met de bedragen op onze website! Het systeem wordt de tweede maand na publicatie in het Belgische Staatsblad geïmplementeerd.