10.09.21 Indexering van de wedden

Indexering van de wedden van het Defensiepersoneel met 2% in oktober 2021.

De spilindex voor de overheidswedden en de sociale uitkeringen werd in augustus overschreden, kondigde de FOD Economie donderdag aan.

Vanwege de overschrijding van de spilindex worden de sociale uitkeringen en pensioenen in september met 2% geïndexeerd. De salarissen van de overheidssector, inclusief de salarissen van het defensiepersoneel, zullen in oktober met 2% worden geïndexeerd. De laatste keer dat de spilindex werd overschreden was in februari 2020.