10.12.19 Herinvoering van de professionele wacht! Wie houden we echt voor de gek?

Terwijl de strategische visie van 2016 ijverde voor een uitbesteding, door de militairen te ontlasten van veel "werkbaar werk", is de eerste grote beslissing van het Transitieteam van Generaal-majoor THYS net genomen: "in afwachting van de geplande outsourcing, de professionele wacht terug in te voeren voor eenheden die nog zelf instaan voor de bewaking van hun kwartier via een organieke wacht". VSOA-Defensie had toch gewaarschuwd voor het risico van een dergelijk blind beleid!

Zelfs als het doel is om de operationaliteit van de eenheden beter in de betrokkene kwartieren (Burcht, Beauvechain, Flawinne, Brasschaat, Spa, Amay, Kleine Brogel, Florennes, Marche- en-Famenne, Leopoldsburg, Tielen en Grobbendonk) te garanderen, tonen deze veelvoudige besluitwijzigingen het gebrek aan visie op korte en middellange termijn aan zonder rekening te houden met de verwachte vertraging bij een hypothetische uitbesteding. Dimitry Modaert, verantwoordelijk leider van VSOA-Defensie, verklaart “Na de veiligheid onder andere op straat, de nucleaire sites en de gevangenissen, worden de militairen deze keer gebruikt om dat op te lossen... in hun eigen kazernes! Erger nog, zullen kandidaat-onderofficieren en kandidaat-vrijwilligers die hun basisvorming niet kunnen of niet willen verderzetten in deze wachten kunnen worden geplaatst. Zal deze nieuwe opportuniteit deze kandidaten niet demotiveren om hun opleiding te voltooien, om voor deze "eenvoudige" maar tijdelijke mogelijkheid te kiezen? Zal het niet verrassend zijn om ook bepaalde kandidaten die professionele, lichamelijke of medische moeilijkheden hebben, op wacht te laten staan? ".

VSOA-Defensie betreurt dat dit nieuwe type interne beslissing binnen Defensie genomen wordt zonder overleg met de representatieve vakbondsorganisaties. Wat zal de volgende stap zijn en met welke consequenties? Nogmaals, geen enkele andere openbare of private sector zou zo'n gebrek aan respect en erkenning voor zijn personeel aanvaarden!