11.02.21 Heropstart van de vakbondsonderhandelingen met het kabinet van de minister van Defensie

Op vrijdag 13 oktober besliste VSOA-Defensie om niet langer een advies uit te drukken voor nieuwe dossiers. Vanwaar die beslissing?

Veel dossiers waren er nog ‘in behandeling’. Dat wil zeggen: in afwachting van een beslissing van de Inspectie van Financiën, van de politieke wereld, van de publicatie in het Belgisch Staatsblad of zelfs van Defensie. Deze situatie was ongehoord, te meer omdat voorlopig alleen zogenaamde gemakkelijke en ‘vrijblijvende’ dossiers met weinig gevolgen voor het personeel worden afgehandeld. In deze omstandigheden had VSOA-Defensie besloten tijdens de onderhandelingen geen advies over nieuwe dossiers in te dienen. Concreet betekent dit dat VSOA-Defensie uiteraard aanwezig was op technische vergaderingen en CONEGO. Het is belangrijk om het nieuws over defensie te volgen en meer te weten te komen over nieuwe kwesties. Simpelweg weigerde VSOA-Defensie uitspraak te doen over de nieuwe dossiers. Terwijl wij wel opmerkingen/amendementen hebben geformuleerd ten gunste van het personeel.

Op donderdag 4 februari, presenteerde de Minister van Defensie Ludivine Dedonder haar personeelsplan “POP: People Our Priority” aan de representatieve vakorganisaties. Het motto: het upgraden van het defensiepersoneel. Het is duidelijk dat de minister van Defensie naar onze eisen geluisterd heeft en een ambitieus, maar noodzakelijk plan voor dit departement heeft voorgesteld. Lees het Plan van de Minister hier.

Het dient gezegd dat onze eisen zijn gehoord, ook al is de strijd voor meer respect en erkenning voor het personeel nog lang niet gestreden.

Aangezien eindelijk een antwoord is gegeven op de dossiers waarover reeds is onderhandeld, heeft VSOA-Defensie besloten de onderhandelingen over nieuwe dossiers te hervatten.

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de termijnen voor de uitvoering van de acties van het "POP"-plan van de minister, alsook van de volgende dossiers waarover onderhandeld moet worden!

Stay connected!