11.05.21 Weddedossier!

Beste collega’s,

Op 30 april vond de laatste onderhandelingsvergadering over het weddedossier van de militairen plaats.

VSOA-Defensie heeft zijn akkoord gegeven voor dit historisch ontwerp van koninklijk besluit met onder andere een verhoging van de weddeschalen, de afschaffing van de leeftijdsdrempels en verschillen tussen de categorieën op niveau van de anciënniteit.

We weten dat jullie al tientallen jaren op deze regularisatie wachten. Ze is ook van essentieel belang om de operationaliteit van de Krijgsmacht te handhaven.

Niettemin weigert VSOA-Defensie, als verantwoordelijke vakbondsorganisatie, wetteksten te verspreiden die niet in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd en nog minder om willekeurige berekeningen uit te voeren. Het verleden geeft ons gelijk.

In deze fase moeten de politieke partijen dit project unaniem steunen, zoals zij in de zomer van 2020 hebben gedaan met de resolutie aangaande het HR-beleid bij Defensie.

Nog even geduld... maar let wel op!