13.03.20 Covid-19: eindelijk een mentaliteitsverandering binnen Defensie?

Op 12 maart, na de Nationale Veiligheidsraad, kondigde de Premier maatregelen aan die van toepassing zijn voor het hele grondgebied. Een eerste maatregel is dat iedereen in de mate van het mogelijke aan het werk blijft maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt. De andere maatregel betreft het gebruik van glijdende werkuren om het openbaar vervoer niet te overbelasten.

 De feedback van de militairen en burgers van ons Departement is helaas zeer zorgwekkend. Inderdaad stelt VSOA-Defensie nog steeds een mentaliteitsprobleem vast op het niveau van de lokale verantwoordelijken door:

  • een rem op de mogelijkheid van telewerken (of zelfs werken in een satellietkantoor) zowel bij de initiële toelating als bij de verhoging van het aantal dagen. In de huidige fase is onze organisatie ervan overtuigd dat de netwerkcapaciteit voldoende is en dat er creatieve oplossingen (pooling van laptops tussen medewerkers , gebruik van de portal, etc.) bestaan! In de toekomst zou alleen een verwijderingsvergoeding voor veel collega’s de onmogelijkheid van werken op afstand compenseren.
  • een weigering van meer flexibiliteit in de variabele arbeidstijd met niet alleen gevolgen voor het openbaar vervoer en het carpoolen, maar ook voor de organisatie van het gezinsleven van onze collega's na het opschorten van de lessen op de scholen.

VSOA-Defensie eist dat de Top van Defensie de federale beslissingen op alle niveaus van het Departement laat toepassen. Deze mentaliteitsverandering zal zeker na deze crisis gunstig zijn voor de inplaatsstelling van een echte "New Way of Working” binnen Defensie!