13.05.20 Geen CORONA-ouderschapsverlof voor militair personeel

Geen CORONA-ouderschapsverlof voor militair personeel, maar... telewerken! 
Terwijl VSOA-Defensie sinds 24 april oproept tot proactiviteit binnen Defensie, om ook de militairen gebruik te laten maken van het corona-ouderschapsverlof dat door de regering werd beslist, wordt de beslissing van Defensie vandaag bevestigd: geen behoefte voor dit verlof door te stellen dat "telewerk de norm blijft".

Onze organisatie is niet blind: wij stellen vast dat telewerk niet of niet meer systematisch de norm is, hetzij door de aard van de opdrachten van veel militairen, hetzij door een bedrijfscultuur die helaas niet snel zal veranderen! Bovendien zal de loyale militair weigeren om "telewerk te simuleren" als hij het verwachte rendement van de kant van zijn chefs niet kan verzekeren.
Tegelijkertijd bemoeilijkt het einde van de lockdown en de heropstart van vele sectoren de familiale organisatie.

Op het niveau van het burgerpersoneel zijn de aanvraagvoorwaarden bekend:

  • Burgerpersoneelsleden kunnen een aanvraag indienen bij HRB-Civ voor dit verlof, maar nog niet bij de RVA.
  • De periode waarop het verlof betrekking heeft, loopt van 01 mei tot en met 30 juni.


In de gegeven omstandigheden is de aanvraagprocedure voor dit verlof verkort ten opzichte van het reguliere ouderschapsverlof.

Wij zullen erover waken dat deze gemiste kans, dit zonder het minste overleg, geen negatieve impact heeft op het Defensiepersoneel. We zullen ook de relais zijn voor al uw vragen en deze overmaken aan de Staf van Defensie.