14.05.20 Eindelijk een duidelijke beslissing over het resterend verlofkrediet 2019!

Na verscheidene interventies van VSOA-Defensie kunnen de resterende verlofdagen van 2019 van de burger en militaire personeelsleden worden opgenomen tot 31 december 2020.

Ter herinnering, Defensie had aangekondigd dat deze dagen kunnen worden opgenomen " tot 6 weken na het einde van de lockdown" zonder de mogelijkheid om een specifieke datum vast te stellen. Deze situatie zou leiden tot een tragere herstart van Defensie-activiteiten en dit in een periode dichtbij de vakantieverloven.


Van meet af aan steunde onze organsiatie een constructieve aanpak, zoals nu al het geval is in een deel van het openbare ambt, namelijk uitstel tot 31 december 2020.  Wij hopen logischerwijs op dezelfde beslissing van de beheersraad voor het burgerpersoneel van Defensie.

Ter informatie, de verlofdagen 2020 kunnen worden opgenomen tot 30 juni 2021, terwijl het verlof van 2021 "normaal" kan worden opgenomen tot 30 april 2022.