14.12.18 Nooit gezien: vakbondsactie op bevelsoverdracht #respectvoordemilitair

In garnizoensstad Amay vond vandaag de bevelsoverdracht plaats van het 4de Bataljon Genie. De ideale gelegenheid om ons ongenoegen over de samenwerking met de vertrekkende korpscommandant te uiten, voor het oog van de genodigden én het personeel van de eenheid. Nooit gezien: een vakbondsactie tijdens een militaire plechtigheid.

Gedurende zijn commandoperiode wees VSOA Defensie luitenant-kolonel Thierry Walbrecq herhaaldelijk op de vele problemen in het overleg over welzijn op het werk, het niet-respecteren van Defensiereglementen en -richtlijnen, en op de schendingen van de vakbondswet. Het toppunt was de recente mutatie van een lokale afgevaardigde vanuit Amay naar Evere, om de lokale delegatie ‘te onthoofden’. Ondanks de vele interventies van onze organisatie om de gebreken aan de kaak te stellen bij de overheid, tot op het niveau van de voormalige minister van Defensie, werd de uittredende korpscommandant blindelings door alle niveaus gesteund.

Onze organisatie verspreide bij aankomst van de genodigden symbolisch een document C1 in naam van de korpscommandant, in normale omstandigheden gebruikt voor disciplinaire procedures. Tijdens de actie werden we onder andere aangesproken door de commandant van de Landcomponent generaal-majoor Thys en de commandant van de gemotoriseerde brigade, kolonel Crucifix. Zij respecteren de positieve insteek van onze campagne #respectvoordemilitair en zijn zich bewust van de problematiek binnen het 4de Bataljon Genie.

Gezien deze positieve contacten en het vooruitzicht op een betere werkrelatie met de nieuwe korpscommandant, luitenant-kolonel Philippe Ramaekers, besloten we onze rug niet te draaien naar de ex-korpscommandant, maar zwijgend en met mondmaskers op de bevelsoverdracht gade te slaan. De nieuwe korpscommandant kreeg van ons een ongemaskerde staande ovatie.

Laat het duidelijk zijn dat wij #respectvoordemilitair vragen op alle niveaus, van de regering tot de lokale commando's.