15.11.18 #respectvoordemilitair

In het hele land doken deze week mysterieuze affiches en banners op met als slogan: “België in veiligheid… #respectvoordemilitair”. Scande je de QR-code dan kwam je terecht op een even mysterieuze website met een klok die aftelde naar donderdag 15 november, 9u. Koningsdag…

Vandaag zijn de aanvallen op ons statuut talrijk, continu en gewetenloos:

  • Een dossier pensioenen dat geen rekening houdt met de specificiteit van het beroep en de strategische visie die werd goedgekeurd door het parlement en de koning;
  • De sluiting van kazernes, het verdwijnen van vakrichtingen en de algemene onzekerheid die al jaren heerst onder het Defensiepersoneel;
  • De hervormingen van de ziektedagen en het pensioen wegens medische ongeschiktheid binnen Defensie;
  • Het gebrek aan erkenning, ondanks de heldhaftige en heroïsche tussenkomsten van het Defensiepersoneel.

Met #respectvoordemilitair willen wij een duidelijk signaal geven aan de burgerlijke en militaire overheid en vragen we:

  • dat de overheid investeert in het menselijk kapitaal van Defensie;
  • aanvaardbare eindeloopbaanmaatregelen in het dossier pensioenen, aangepast aan de specificiteit van ons beroep;
  • een onveranderd systeem van pensioenen wegens medische ongeschiktheid;
  • een adequaat ziekteverlofsysteem, aangepast aan de specificiteit van ons beroep;
  • een einde aan de onzekerheid rond het herstructureringsplan;
  • een marktconforme verloning op vlak van wedde en vergoedingen. Wist je dat de laatste loonsverhoging al dateert van 2003?

Lees alles over onze campagne op www.respectvoordemilitair.be