21.11.18 VSOA Defensie ontmoet minister van Defensie Sander Loones

Vandaag ontmoette VSOA Defensie de gloednieuwe minister van Defensie Sander Loones. Het gesprek was een eerste kennismaking en geen onderhandeling, iets waar de minister erg duidelijk over was. Hij erkent de specificiteit van het militaire beroep en zal dat ook verdedigen tijdens zijn korte mandaat. Na de investeringen in het materiaal, vindt hij het belangrijk om nu ook in het personeel te investeren. Hij beschrijft zichzelf als een man van zijn woord, maar geeft toe dat hij slechts enkele maanden tijd heeft om grote veranderingen door te voeren.

Ondanks zijn verklaring dat hij in dezelfde lijn als zijn voorganger Steven Vandeput zal verder werken, rekenen wij op hem om de specificiteit van het militaire beroep te verdedigen en de incoherente harmonisatie te stoppen.

We vielen meteen met de deur in huis en wezen de minister op een paar hete hangijzers:

 1. Het dossier pensioenen en de zware beroepen.
 2. De eindeloopbaanmaatregelen voor de militairen die forfaitair, met terugwerkende kracht, duurzaam en vooral vanaf de leeftijd van 58 jaar moeten zijn.
 3. De hervorming van het medisch pensioen en de afwezigheid om gezondheidsredenen, niet voorzien in het regeerakkoord.
 4. De onduidelijkheid rond de strategische visie, waarbij:
  1. het nog onduidelijk is hoe de verhoging van de pensioenleeftijd te rijmen valt met een verjonging van het militair personeel.
  2. we niet weten welke concrete maatregelen er genomen worden om de uitstroom van militair personeel te verminderen.
  3. de plannen rond de sluiting van de kazernes grote onzekerheid met zich meebrengen.
  4. de outsourcing van de niet specifiek militaire taken voor onrust zorgt.

Aan het einde van het gesprek maakten wij duidelijk aan minister Loones dat de leden van het VSOA Defensie hervormings- en besparingsmoe zijn, en dat het hoog tijd is om daarmee rekening te houden. VSOA Defensie is, als grootste militaire vakbond met bijna 10.000 leden, de belangrijkste stakeholder voor de sociale partners. We zijn bereid om de volgende vijf maanden intensief met de minister samen te werken. Wij willen meewerken aan concrete initiatieven die aantonen dat de belofte van de minister om te investeren in het personeel geen loze woorden zijn. Onze organisatie heeft de slagkracht om constructief samen te werken in een correct sociaal overleg, maar ook om acties te ondernemen. Wij vragen niets meer dan #respectvoordemilitair.

VSOA Defensie vroeg en hoopt het gesprek binnenkort te kunnen verderzetten. Er lijkt na lange tijd opnieuw een tijd en een plaats voor een constructieve dialoog tussen onze organisatie en de minister van Defensie. Nu is het aan minister Loones om zijn engagement om te zetten in acties. Zijn daden en resultaten zullen aantonen of Sander Loones een man van zijn woord is, en bepalen de toekomstige initiatieven van VSOA Defensie.