16.12.20 Input Sinterklaaswedstrijd

Bedankt allemaal voor jullie deelname aan onze Sinterklaaswedstrijd! Jullie zijn zeer productief geweest en we hebben uw inbreng verzameld voor onze ontmoeting met de minister van Defensie Ludivine Dedonder, aanstaande vrijdag 18 december. Uw inbreng zal in zijn geheel worden overgemaakt aan de minister.

Maar voor diegenen die een globaal overzicht willen, volgen hier, in volgorde van prioriteit, de voorstellen die het vaakst naar boven zijn gekomen!

 

ALGEMENE INDRUK

 • Concretiseren van gedane beloften en stoppen met intentiepolitiek
 • Meer respect voor Defensie en haar personeel (slecht imago openbare dienst)
 • Genoeg van herstructureringsplannen
 • Erkenning van de specificiteit van het militair beroep: afstand, risico's, gezins- en sociale impact, enz.

SALARISVERHOGING

 • Aanpassing aan de politie en de private sector
 • Bijna 20 jaar geen verhoging

VERWIJDERING

Ter herinnering, de gemiddelde afstand woon- werkverkeer van de militair is 53 km in vergelijking met 20 km voor een modale Belgische burger.

 • Brandstofkosten
 • Impact op het gezin en het sociale leven
 • Gebrek aan flexibiliteit om werk en privéleven in evenwicht te brengen
 • Hoe zit het met mogelijke belastingen in Brussel in 2022: tol, CO2-emissienormen, enz.

MAALTIJDCHEQUES

HERWAARDERING VAN CONTRACTEN VOOR BEPAALDE TIJD (BDL)

 • Het tijdelijke contract is niet aantrekkelijk
 • Verlies van ervaren personeel
 • Verlies van personeel aan de politie

HR

 • Het stoppen van het systeem van "factuur" vooral voor de functie van onderrichter
 • 3-jarig roulatiesysteem heeft invloed op de Eenh en op de attritie
 • Beter rekening houden met de competenties en opleiding van kandidaten VOOR ze bij Defensie komen, om een betere oriëntatie op het gebied van vakrichting mogelijk te maken
 • Beter beheer van de competenties gedurende de hele carrière
 • Gelijkwaardigheid van diploma’s en opleidingen in vergelijking met de privé sector
 • Opleiding HRM@Defence
 • Stoppen met over-outsourcing

 

MATERIELE MIDDELEN EN INFRASTRUCTUUR

 • Vernieuwen en onderhouden van bestaande kazernes
 • Het leveren van adequate computerapparatuur
 • Kwaliteitsvol materieel en -uitrusting

PENSIOEN

 • Behoud van de leeftijdsgrens op 56 jaar

Medische zorg

 • Vereenvoudiging van de terugbetalingsprocedures
 • Uitbreiding van het stelsel van terugbetalingen

BURGER PERSONEEL

 • Beperking van het plan Rosetta en contracten voor bepaalde duur
 • Opwaardering van het statuut en van de loopbaanmogelijkheden voor het burgerpersoneel

 

Al uw voorstellen vindt u hier!

Wij houden u uiteraard op de hoogte van ons gesprek met de minister aanstaande vrijdag 18 december!