17.01.19 VSOA Defensie ontmoet minister van Defensie Didier Reynders : “Geen rem op de vooruitgang”

Vandaag en voor de tweede keer in twee maanden ontmoette VSOA-Defensie een nieuwe minister van Defensie. Deze keer is de aanpak met zowel een minister als een vice-premier van de regering sinds 2014 anders: we zijn allemaal op bekend terrein.

Met het oog op het huidige politieke klimaat heeft onze organisatie gekozen voor een pragmatische aanpak en dit met een sterke en duidelijke boodschap aan het einde van de legislatuur maar in het licht van de toekomstige regeerperiode, het is vijf voor twaalf om de rijkdom van ons departement, het personeel, aan te trekken maar vooral om ze te behouden!

De nieuwe investeringen in materiaal en infrastructuur waren en zullen zeker nodig zijn, maar een echte erkenning van het militaire beroep is onmiskenbaar voor het overleven ​​van Defensie, niet alleen door het behoud van een specifiek statuut, maar ook door het benadrukken van de heldendaden. Minister Reynders werd eraan herinnerd dat het hele statuut in de loop der jaren is opgebouwd, rekening houdend met de operationele behoeften: het einde van de huidige pensioenstelsels en afwezigheden wegens gezondheidsredenen, met als enig doel harmonisatie, is volledig ondoordacht !

Hoewel de bevoegdheden van de huidige regering in lopende zaken beperkter zijn, heeft minister Reynders ons verklaard dat dossiers, in het voordeel van het personeel, nog afgerond kunnen worden. De vragen zijn: welke dossiers, hoe en met wie ? VSOA-Defensie heeft enkele voorstellen naar voor gebracht waaronder, een herwaardering van de lonen, een premie voor de kennis van een andere taal en een mobiliteitstoelage gekoppeld aan de afstand van de woonplaats en de gewone plaats van tewerkstelling. 

VSOA Defensie is ervan overtuigd dat er een betere samenwerking mogelijk is dan in het verleden en dat de huidige samenstelling van de regering het mogelijk zal maken om de eventuele beschadigingen aan ons departement te ontbloten en de verantwoordelijken hiervoor aan te duiden.