17.06.22 DO-Flex

Vandaag heeft VSOA-Defensie het kabinet van de minister tijdens het Hoog Overleg Comité verzocht om een strikte toepassing van de DO Flex regelgeving. Hoewel het principebesluit om geen DO Flex meer te betalen in februari 2021 door de Minister is genomen, is er sindsdien geen structurele oplossing gevonden.

 Het personeel verkeert in een onduidelijke situatie over de kwestie van hun uren. In afwachting van een herziening van het systeem vragen wij dat de DO-flex-uren kunnen worden gebruikt zoals bepaald in de arbeidstijdregeling die is overlegd met de vakbonden.