17.12.19 Ziekte of arbeidsongeval?

Het leven loopt helaas niet altijd zoals we dat wensen en iedereen kan het slachtoffer worden van een ongeval of ziekte. Bij een ongeval op weg van of naar het werk of een ziekte veroorzaakt door het werk, hebben de personeelsleden recht op bepaalde vergoedingen. Wegwijs raken in de verschillende administratieve procedures en commissies is echter niet altijd evident. Wij helpen u dan ook graag verder!

VSOA-Defensie beschikt over verschillende specialisten voor vergoedingspensioenen en de Militaire Commissie voor Geschiktheid en Reform (MCGR).

In 2019 konden we op die manier 110 leden helpen en begeleiden op MCGR-vlak. Bovendien hebben we tientallen dossiers over vergoedingspensioenen behandeld, waarvan 15 voor een commissie.

“Los van de cijfers is het ook belangrijk om rekening te houden met de werklast van deze dossiers”, legt specialist Gérald Finet uit. “Door de omslachtigheid en complexiteit van bepaalde dossiers vergen de vergoedingspensioenen bijvoorbeeld heel veel werk, ook al zijn er in totaal minder dossiers.”

We moeten immers vaak bewijzen verzamelen, oude medische dossiers raadplegen en informatie opzoeken over eventuele missies of manoeuvres om het verband aan te tonen tussen de ziekte en het werk van een militair.

Op MCGR-vlak is onze balans in 2019 100 % positief. Voor de 110 dossiers die we hebben voorgelegd aan de Commissie, zijn we slechts twee keer (met succes) in beroep gegaan, dit tot algemene tevredenheid van de betrokken militairen. Dat resultaat is volgens Gérald Finet vooral te danken aan de uitstekende samenwerking met de MCGR-medewerkers en de correcte ingesteldheid van elke Commissie. “Voor 2020 bestaat de grootste uitdaging erin dezelfde positieve samenwerking aan te gaan met de dienst vergoedingspensioenen, een burgerlijk orgaan waarvan de Commissie wordt voorgezeten door magistraten van de FOD Justitie en de dossiers worden beheerd door ambtenaren van de Pensioendienst. De manier waarop bepaalde dossiers worden behandeld en de zeer lange procedure zijn immers voor verbetering vatbaar. Het zou dan ook mooi zijn mocht het respect voor de militairen op het niveau van de MCGR kunnen worden gebracht.”

Gezien onze leeftijdspiramide en het aantal personen dat met pensioen gaat, is de kans groot dat het drukke tijden worden voor onze dienst. Als u denkt dat u recht hebt op een vergoedingspensioen, neem dan zeker contact met ons op via uw lokale afgevaardigde of via onze helpdesk!