19.09.2019 Onze Visie 2020-2030

In mei 2019 ontwikkelde VSOA zijn visie voor 2020-2030. Nadat we ze aan de politiek en de hoge militaire autoriteiten hadden gepresenteerd, publiceerden we de hele zomer lang uittreksels van de fundamentele punten uit onze visie. Aarzel niet om ze nogmaals te bekijken op onze Facebookpagina. Voor wie graag leest, maken we ook de volledige versie van de visie beschikbaar door hier te klikken.


Ons team is ervan overtuigd dat de vakbonden moeten evolueren en inspelen op de nieuwe uitdagingen die voor hen liggen. Na decennia van budgettaire besparingen en demotiverende berichten bij Defensie is het tijd dat het personeel opnieuw centraal komt te staan.
Daarom promoten we bij VSOA-Defensie een syndicalisme 2.0.


Syndicalisme 2.0, wat is dat?


Concreet is het onze plicht om op te treden als bemiddelaar voor onze leden en hun op tijd adequate uitleg en informatie te verschaffen over de veranderingen bij Defensie.
We willen ook een corrigerende rol vervullen ten opzichte van de politieke wereld die maar al te vaak slecht op de hoogte is van de reële omstandigheden van het personeel van Defensie. Via onze aanwezigheid op alle overleg- en onderhandelingsniveaus verdedigen we uw collectieve belangen, de statuten van het personeel van Defensie en hun welzijn op het werk.


Om onze doelstellingen te bereiken, moet een vakbond volgens ons een stakeholder zijn, een gesprekspartner waarmee rekening dient te worden gehouden. Door onderhandelingen, onze aanwezigheid en onze vastberadenheid maken we van het personeel van Defensie een prioriteit. We nemen deze rol van bevoorrechte gesprekspartner ter harte en willen af van een bepaalde vorm van syndicalisme die niet altijd de daad bij het woord voegt. Het werk van een vakbond speelt zich heel vaak achter de schermen af en soms duurt het maanden vooraleer er een concreet resultaat wordt bereikt. Volgens ons is het allerbelangrijkste om onze leden te verdedigen op alle fronten in plaats van vage beloften te uiten via demagogische propaganda. Daarom wordt elke euro van de organisatie aangewend ter verdediging van onze leden.


Ontgoocheling en frustraties, en daarna?


De aankondigingen over onder meer pensioen, kapitaal ziekteverlof en herstructurering zorgden voor veel ongerustheid en demotivatie. Hoewel het statuut van militair op papier niet is gewijzigd, weten we dat het gebrek aan respect en erkenning dat het personeel dagelijks ervaart zeer reëel is.
Om demotivatie en personeelsverloop tegen te gaan en het beroep op te waarderen, hebben we aan de legertop en aan de politieke wereld concrete en gestructureerde maatregelen voorgesteld. Die zijn nodig om alle personeelsleden opnieuw een positieve impuls te geven en om een operationele Defensie te garanderen, zowel in België als in het buitenland.


Veranderingen zijn onvermijdelijk


Veranderingen binnen de maatschappij en Defensie zijn onvermijdelijk. Het is onze taak als vakbondsorganisatie om deze veranderingen te begeleiden zodat de huidige statuten en verworvenheden behouden blijven. Het gaat er dus niet meer om het verleden te blijven herkauwen en te zeggen “het was vroeger beter”, maar wel om te aanvaarden dat de toekomst eraan komt, met of zonder ons. VSOA-Defensie heeft zijn keuze gemaakt: ondanks de moeilijkheden kiezen we ervoor om mee te werken aan deze veranderingen zodat ze zo gunstig mogelijk uitvallen voor het personeel van Defensie.


Alle maatregelen van onze visie 2020-2030 werden ontwikkeld op twee assen op middellange en lange termijn. Ze worden gedetailleerd per thema: geldelijk statuut, administratief statuut, burgers bij Defensie en welzijn op het werk. Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen die u kunt terugvinden in de pdf-versie of op onze Facebookpagina.