19.12.19 Overleg en onderhandeling

Wat misschien niet iedereen weet, is dat veel van het vakbondswerk ons allemaal ten goede komt. Over elk wetsontwerp en ontwerp van koninklijk of ministerieel besluit en elke reglementswijziging wordt immers onderhandeld of overlegd met het kabinet van de minister en de autoriteiten van Defensie. Ons werk bestaat erin al deze ontwerpen te analyseren en de positieve of negatieve impact ervan op het personeel te beoordelen. Vaak stellen we ingrijpende aanpassingen voor aan deze teksten om het resultaat voor militairen en burgers te verbeteren.

Wat is precies het verschil tussen onderhandelen en overleggen?

Over de wetsontwerpen en ontwerpen van koninklijk of ministerieel besluit wordt onderhandeld tijdens de ‘CONEGO’s’, die vrijwel elke vrijdag plaatsvinden in Evere met de representatieve vakbonden en de afgevaardigden van de DG HR en het kabinet van de minister van Defensie. Boris Morenville, voorzitter en verantwoordelijke van de collectieve pijler, licht toe: “Onderhandelen betekent dat we als vakbondsafvaardiging de gelegenheid hebben om de teksten te bespreken en aan te geven of we akkoord gaan of niet. We brengen dan de veranderingen aan die we noodzakelijk achten.”

Wat het overleg over de reglementen van Defensie betreft, dat vindt plaats in het Hoog Overlegcomité. Hierbij kunnen we niet aangeven of we al dan niet akkoord gaan. We lichten enkel ons standpunt toe. “Dat verschil is belangrijk, want het betekent dat de DG HR bepaalde dossiers kan doordrukken. Dat gebeurt echter niet vaak omdat er in het belang van iedereen wordt samengewerkt,” vervolgt Boris Morenville.

Hoewel de regering in lopende zaken is, werd in 2019 alleen al over meer dan 80 dossiers overlegd of onderhandeld met de staf van Defensie en het kabinet van de minister van Defensie. 

Ons eerste succes was een immens werk achter de schermen om aan de politieke wereld duidelijk te maken dat een ondoordachte verlenging van de militaire loopbaan zonder passende maatregelen niet respectvol was tegenover de mannen en vrouwen die hun leven riskeren voor de veiligheid van de burgers. We hebben ook aangedrongen om ons ziekteverlofsysteem te behouden, net als de MC(B)GR, een systeem op maat van de specifieke kenmerken van ons personeel.

Defensie heeft al verschillende punten van onze visie voor 2020-2030 goedgekeurd. Voorbeelden hiervan zijn de afstemming van de tweetaligheidsvergoeding op de bedragen van het openbaar ambt, de toekenning van een uitkering voor vrijwilligers met functies in hogere categorieën of het systeem van tijdsparen (DO-Flex) voor een loopbaanonderbreking zonder financieel verlies.