21.05.19 Een werkweek van 3 dagen voor de militairen? Ja maar ….

VSOA Defensie is verwonderd dat een vakbond voorstelt om 3 dagen te werken omdat een dergelijke maatregel niet in het voordeel van de militairen is.
Dit werd reeds getest in een aantal elite eenheden (waaronder 3 Para) en dit zonder afdoend resultaat. Wij gaan er niet mee akkoord om te besparen op de rug van de militairen. Er bestaan reeds oplossingen om de militairen correct te betalen vooral in lange duur. De logementen in de militaire kwartieren zijn niet aangepast, niet op het gebied van capaciteit en niet wat betreft de kwaliteit. VSOA Defensie weigert om militairen te laten logeren in onwaardige omstandigheden, zoals dat het geval was bij de start van de operatie Vigilant Guardian.
Meer nog, er moet goed gewaakt worden over het familiale leven van de militairen. Elke week 3 dagen van huis zijn is, volgens ons, geen interessant systeem. Wat met de gevaren verbonden aan de vermoeidheid als er militairen beslissen om na deze lange werkdagen toch achter het stuur te kruipen? Volgens de statistieken is voor de militairen het traject woon-werk 2,5 keer langer dan voor de gemiddelde burger. Dit is te wijten aan een gebrek aan regionalisering en aan het feit dat er steeds minder kazernes zijn.

Een werkweek van 3 dagen is volgens ons geen wondermiddel. Wij pleiten voor een werkweek van 4 dagen die zorgt voor een evenwichtige werklast, maar niet zonder een grondige regionalisering – zodat de militair dicht bij huis zou kunnen werken – noch zonder een attractief pecuniair systeem! Zonder de combinatie van deze verschillende maatregelen zal het moeilijk worden om nieuwe rekruten aan te trekken, maar vooral om ze te houden!

Foto: Belgian Defence