21.12.20 Onderhoud met de Minister van Defensie

Vrijdag 18 december hadden wij, VSOA-Defensie, een onderhoud met Ludivine Dedonder, minister van Defensie. Zoals aangekondigd, hebben wij uw inputs, ontvangen als onderdeel van de Sinterklaaswedstrijd, doorgegeven.  Zij waardeerde uw constructieve voorstellen en beloofde er rekening mee te houden!

Natuurlijk eindigde het gesprek daar niet en we hebben haar verschillende werkpunten aangereikt. Uit ons onderhoud is het volgende naar voor gekomen:

  • De minister zal haar "Globaal Plan" in het eerste kwartaal van 2021 aankondigen. Zij wil de uitdagingen van Defensie als één groot geheel aanpakken. Haar plan zal een aantal punten en initiatieven voor het personeel hernemen. Gedaan met maatregelen die een ‘druppel-effect’ hebben! Minister Dedonder zal er ook op toezien dat het budget van Defensie niet te drastisch verminderd zal worden, met de belofte dat het personeel niet zal vergeten worden.
  • De maaltijdcheques, de verwijderingstoelage en 1/1618 liggen nog op tafel. Zoals de minister heeft bevestigd, worden deze dossiers niet afgesloten. Maar ze zullen worden besproken samen met de loonsherziening.
  • Er is een plan lopende voor deze herziening. Deze informatie hebben we al met u gedeeld: we nemen actief en constructief deel aan de werkgroep voor dit initiatief. Het onderzoek loopt nog, maar de minister heeft bevestigd dat ze zal reageren zodra de resultaten hiervan bekend zijn.
  • Op het gebied van kazernes en infrastructuur wil de minister bestaande kwartieren moderniseren. In deze legislatuur is anderhalf miljard gepland om kazernes te renoveren, maar ook om een nieuwe kazerne te bouwen in Henegouwen en in Oost-Vlaanderen. Voor de twee nieuwe kazernes werd er nog geen exacte locatie bevestigd. Het zal dus wel nog enkele jaren duren vooraleer er mutaties kunnen plaatsvinden.
  • Wat de pensioenleeftijd betreft, zitten we op dezelfde golflengte als de minister, die het pensioen op de leeftijd van 56 jaar wil behouden.
  • Op ons verzoek zal het Kabinet met DGMR samen zitten om de planning van de outsourcing te actualiseren die tijdens de vorige legislatuur werd opgesteld zodat het personeel meer zekerheid krijgt over zijn toekomst.
  • Tot slot heeft het Kabinet zich bereid verklaard om samen te werken met de sociale partners.

Uiteindelijk is het een ambitieus plan van minister Ludivine Dedonder om het personeel te herwaarderen en de aantrekkelijkheid van het beroep te verbeteren!

We zijn natuurlijk blij met deze politieke wil, maar door onze jarenlange vakbondservaring zijn wij gedwongen om voorzichtig te blijven, maar toch met het nodige vertrouwen. Er zijn in het verleden al te veel beloftes gedaan maar nu is de tijd gekomen om deze te concretiseren! In minder dan 75 dagen lijkt het erop dat de minister en haar team de omvang van de uitdaging in het huidige klimaat omarmt.