22.04.22 Aanvraagformulier voor de "syndicale premie"

De aanvraagformulieren voor de 'syndicale premie' zijn weer in aantocht. Vergeet je premie niet aan te vragen vóór 1 juli 2022. Je kan tot 90 euro ontvangen!

Wat moet ik hiermee doen? Waar stuur ik het formulier naartoe?

Controleer of jouw gegevens in deel A correct zijn. Zo niet, corrigeer of vul aan in deel B. Noteer je IBAN-rekeningnummer in deel C. Vergeet niet te ondertekenen!

Stuur het originele formulier op naar VSOA-Defensie, Lozenberg 2  1932 Zaventem. 

Doe dit vóór 1 juli 2022. Onze diensten staan in voor de verdere afhandeling. We doen dat telkens zo spoedig mogelijk en stellen alles in het werk zodat uiterlijk op 31 december 2022 de laatste premie betaald is.

Opgelet: alleen originele formulieren komen in aanmerking. Dit houdt in: GEEN duplicaten, fotokopieën, gefaxte, gescande of gemailde documenten.

Je kan uiteraard ook altijd terecht bij jouw lokale afgevaardigde of op het secretariaat van VSOA-Defensie (info@vsoa-defensie.be of 02/2235701).

Wat bij niet-ontvangst van het aanvraagformulier?

Bij niet ontvangst of verlies van het formulier, vraag je een verklaring op eer aan. Stuur de originele ondertekende verklaring op naar het secretariaat van VSOA-Defensie ( Lozenberg 2, 1932 Zaventem).

Hoeveel bedraagt de premie?

De betaling van de syndicale premie gebeurt op basis van strikte regels die nauwgezet opgevolgd worden. De betaling kan dan ook slechts gebeuren voor zover je in het referentiejaar was aangesloten en je een minimumbijdrage betaald hebt. De maximum premie bedraagt 90 euro voor wie minimum 164,04 euro bijdrage betaalde in het referentiejaar 2021. Wie minder bijdroeg, ontvangt een verminderde premie volgens onderstaande tabel.