22.11.19 Mooie beloften voor de militaire luchtverkeersleiders!

Wij hebben jullie op 25 oktober geïnformeerd over de verhuis van de militaire luchtverkeersleiders (ATCO’s) en hun toekomstige samenwerking met hun burgerlijke tegenhangers van SKEYES. Wij hebben onze verschillende ongerustheden nuitgedrukt over de schemerzones van het uitvoeringsakkoord tussen Defensie en SKEYES.

Op 20 november heeft VSOA-Defensie deelgenomen aan een gezamenlijke vergadering SKEYES-Defensie die tot doel had de representatieve vakorganisaties in te lichten over dit fameus akkoord, dat misschien binnenkort met 4 maanden vertraging zal ondertekend worden.

Deze vergadering heeft jammer genoeg niet alle punten kunnen ophelderen. Rest immers de vraag het beheer van het personeel in geval van staking van het personeel van SKYES. Het zou onaanvaardbaar zijn dat militairen zouden ingezet worden als stakingsbrekers voor het regelen van het civiel luchtverkeer! Zonder een door de toekomstige regering opgelegde minimumdienst blijven wij op onze hoede.

Ander gevoelig punt: de aangekondigde mobiliteitsmogelijkheden voor de militaire luchtverkeersleiders naar SKEYES, die in werkelijkheid tal van beperkende voorwaarden omvatten, zoals de beschikbaarheid van plaatsen voor de militairen, een opportuniteitsadvies van Defensie en de selectie door SKEYES.

En “last but not least” heeft Defensie een geldelijke opwaardering van de luchtverkeersleiders aangekondigd door toepassing van een stelsel van premies. Zelfs al kan dit initiatief toegejuicht worden, getuigt dit toch van een gebrek aan globale visie op het vlak van de human ressources. De geldelijke kloof die bestaat tussen alle militaire specialiteiten en hun tegenhangers buiten Defensie wordt alleen maar dieper! Wat voorziet Defensie voor de andere militairen?

De vaststelling blijft dezelfde: onze militairen zijn opnieuw “goedkoop” personeel in knelpuntsectoren. Wanneer krijgen we meer respect en erkenning voor het personeel van Defensie?