23.10.20 FLASH DEFENSIE Covid-19: geen fictie maar harde realiteit

FLASH DEFENSIE n°18

Beste medewerkers en medewerksters,

Net zoals in de maatschappij ondervinden we intern Defensie steeds meer de impact van het virus. Ook wij moeten deze bikkelharde realiteit aanvaarden en voor mij is  dan ook het ogenblik gekomen om onze bemanning en middelen maximaal te sparen en te vrijwaren. Om de pandemie in te dammen, zijn bijkomende en strengere maatregelen noodzakelijk. De enige oplossing bestaat erin om de fysieke contacten tussen personen te vermijden. Dat is ook – zonder uitzondering – van toepassing binnen Defensie en dat niet alleen uit solidariteit met wat op nationaal vlak gebeurt, maar ook om de business continuity van onze organisatie te kunnen waarborgen in  de tijd.

De situatie is vandaag zo ernstig dat de ondersteuning van de gestelde prioriteiten, onder meer in het medische domein, in gevaar komt. Onze potentiële ‘Hulp aan de Natie’ in het kader van de strijd tegen Covid, kan sterk gehypothekeerd worden.

Om de uitvoering van onze opdrachten en taken niet in het gedrang te laten komen, worden volgende prioriteiten vastgelegd:

1.       De uitvoering van de operationele opdrachten en de Hulp aan de Natie (al dan niet in de strijd tegen COVID)

2.       De voorbereiding op de operaties (Pre Deployment Training)

3.       De vorming, met in prioriteit de basisvorming

In die logica beslis ik dan ook om de trainingsactiviteiten ASAP maximaal op te schorten en dit in e en eerste tijd tot en met 20 Nov. De snelle verspreiding van Covid- 19 dwingt ons de keuze te maken om vandaag activiteiten opnieuw volledig stil te leggen en het potentieel in mensen, dat onze organisatie rijk is, zoveel mogelijk te vrijwaren. Op deze wijze zijn ze op korte termijn inzetbaar om onze prioriteiten te ondersteunen indien nodig.

Daarenboven zijn volgende maatregelen met onmiddellijke ingang van toepassing:

 

  • Afstandswerken (Tele-, thuis- en satellietwerken) wordt de regel doorheen onze volledige organisatie.
  • Departementen of eenheden waar afstandswerken niet voor  alle  functies mogelijk is (vb: ADIV, BudFin, COps,…), zullen voorzien in een ad-hoc organisatie van het werk. Deze diensten zullen slechts met een minimale bezetting werken om contacten zoveel mogelijk te vermijden, niet  enkel tijdens  de dienst, maar ook tijdens het woon-werkverkeer.
  • Het personeel dat niet kan afstandswerken en geen rol heeft in de boven- vermelde prioriteiten, wordt gevraagd om thuis te blijven (thuiswerk indien mogelijk) en zich klaar te houden om, bij oproep, zich naar de eenheid te begeven. Administratief hervallen we hier dus in het statuut dat gebruikt werd bij het begin van de pandemie, in het voorjaar.
  • Dienstreizen naar het buitenland worden afgelast.
  • PR en protocollaire evenementen worden opgeschort tot nader order.

Een evaluatie van de situatie wordt gepland tegen 20 Nov. Het is echter perfect mogelijk dat er voordien op nationaal vlak nog strengere maatregelen worden genomen, die ons zouden verplichten om bijvoorbeeld ook onderdelen van de vorming (vb: gespecialiseerde vorming) tijdelijk op te schorten.

Ik vraag aan alle medewerkers van Defensie om zich op de hoogte te houden via:

  • Intranet: h ttp://intranet.mil.intra/sites/News/COVID19/Pages/Default.aspx
  • Internet: h ttps://portal.mil.be button Covid-19
  • Uw respectieve eenheidscommandant.

De veiligheid en gezondheid van jullie allemaal blijft mijn belangrijkste prioriteit. Ik reken er dan ook op om samen de strijd aan te gaan tegen deze tweede Covid-golf door ALLE in voege zijnde voorzorgsmaatregelen onverminderd voort te zetten en door klaar te zijn om hulp te bieden, daar waar nodig.

CHOD - Amiral Hofman