23.10.20 Toelage voor de kennis van het Engels

De toelage voor de kennis van het Engels wordt automatisch betaald met het salaris van december. LET OP ! Indien uw SLP-certificaat is geregistreerd in HRM@Defence!  Aarzel dus niet om uw dossier te controleren!

Ter herhaling, het minimale kennisniveau dat recht geeft op de toelage verschilt in functie van je personeelscategorie:

  • SLP 2222 voor vrijwilligers die aanspraak kunnen maken op een maandelijkse premie van € 87,05 bruto
  • SLP 3232 voor onderofficieren die aanspraak kunnen maken op een maandelijkse premie van € 95,76 bruto
  • SLP 3333 voor officieren die aanspraak kunnen maken op een maandelijkse premie van € 130,58 bruto

Als de Engelse taalvaardigheid van een militair tot een hogere categorie behoort, kan hij ook aanspraak maken op het bijbehorende bedrag! 

VSOA-Defensie betreurt echter dat, ondanks onze interventies bij de DG HR, de derde landstaal, het Duits, niet wordt erkend door middel van een tweetaligheidstoelage die gelijk is aan die van de tweede landstaal.