24.09.19 Nieuw hoofdkwartier van Defensie in Evere

In Evere zal een nieuw hoofdkwartier voor de militaire staf worden gebouwd op een terrein dat vroeger door de NAVO werd gebruikt. Het einde van de werken en de ingebruikname zijn voorzien voor begin 2025.

De gebouwen waar de staf vandaag is ondergebracht, voldoen immers niet meer aan de normen, zijn te energieverslindend en zijn niet aangepast aan de huidige behoeften van het personeel.

Concreet wordt het nieuwe hoofdkwartier ontworpen volgens het ‘New Way of Working’-model (NWOW), een nieuwe manier van werken die beantwoordt aan de evoluties van Defensie en de behoeften van het personeel: werken op afstand, gedeelde kantoren, optimalisering van de ruimte, digitalisering enz.

De werkomstandigheden van het personeel van het Koningin Elisabethkwartier zouden dus verbeterd moeten worden dankzij moderne installaties, meer flexibiliteit rond werken op afstand, ergonomisch meubilair en een groene werkomgeving waarin zachte mobiliteit centraal staat.

Ja maar...

Bepaalde 'diensten' zullen echter a priori niet meer worden verzekerd op de site van Evere: de bibliotheek, de drukkerij van Defensie, het tankstation en logement voor het personeel. Het kinderdagverblijf, de indoor- en outdoorsportfaciliteiten, een kantine (met externe catering), kleedkamers en douches in het kader van ecologische mobiliteit zullen wel in de nieuwe site worden opgenomen. VSOA-Defensie uitte haar bezorgdheid over het aantal parkeerplaatsen, maar ook over de impactanalyse (met name op het vlak van veiligheid) voor het personeel.

Het is duidelijk dat de New Way of Working en de interne organisatie van het nieuwe gebouw een grondige mentaliteitswijziging zullen vergen, in het bijzonder in bepaalde eenheden die nog steeds moeite hebben met deze stap vooruit. Het is ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er geen kloof, laat staan een ravijn, ontstaat tussen de staf van Defensie en de militairen in de kazerne op het vlak van infrastructuur en arbeidsomstandigheden!