24.12.19 Welzijn van het personeel: de kern van ons werk

Ons engagement inzake welzijn voor het personeel van Defensie kan treffend in cijfers worden samengevat: 100 % aanwezigheid op 104 Basisoverlegcomités van Defensie en haar parastatalen. De Basisoverlegcomités zijn belangrijke overlegmomenten tussen de militaire autoriteit en de vakbondsafgevaardigden. Aanwezig zijn op deze bijeenkomsten is cruciaal voor het dagelijkse leven van onze militairen omdat er problemen worden besproken inzake de hygiëne van de gebouwen, de preventie van arbeidsongevallen of psychosociale risico’s zoals stress of burn-out.

“Wij zijn een de weinige vakbonden – of misschien zelfs de enige – die aanwezig waren op alle Basisoverlegcomités en Hoge overlegcomités van Defensie”, beklemtoont Dimitry Modaert van de welzijnspijler. “Die aanwezigheid is voor ons fundamenteel. Het gaat immers om het welzijn van onze leden en van al het personeel. Uiteraard worden er soms ‘kleine’ dossiers besproken, maar het gaat altijd om kwesties die een impact hebben op het dagelijkse leven van de militairen!”

Naast die cruciale vergaderingen zijn er ook nog de voorbereidende technische vergaderingen en de bezoeken aan het terrein. “Het is onze taak om erop toe te zien dat Defensie de wetgeving inzake welzijn op het werk toepast. En dat kan onmogelijk zonder op het terrein aanwezig te zijn geweest,” zegt Dimitry Modaert.

Onze twee in welzijn gespecialiseerde vaste afgevaardigden kunnen hiervoor natuurlijk rekenen op het netwerk van lokale afgevaardigden. Hiertoe geven ze jaarlijks opleidingen en bijscholingen binnen VSOA-Defensie.

“In 2019 hebben we vooral gefocust op luchtverontreiniging tijdens operaties en de chroom-6-problematiek,” legt Dimitry uit. “Voor 2020 willen we extra nadruk leggen op onze visie, namelijk de naleving en aanpassing van de wetgeving en richtlijnen en het behoud van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW).” Deze dienst staat onder meer in voor de risicoanalyses voor alle aspecten van welzijn op het werk: veiligheid, psychosociale risico’s, arbeidsgeneeskunde enz. De neiging om taken uit te besteden die niet tot de corebusiness van Defensie behoren, zorgt voor onzekerheid. Zeker wanneer onvoldoende wordt geïnvesteerd in de IDPBW. Volgens VSOA-Defensie vergroot een efficiënte IDPBW met een positiever imago ook het welzijn van de militairen.