25.03.20 Verlofdagen: Fake "goed nieuws"!

We zijn verrast met het lezen van de nieuwe FAQ Defensie die aankondigt dat medewerkers hun resterende verlofdagen van 2019 tot 6 weken na de Lock down kunnen opnemen.

We zijn vorige week bij de autoriteit tussengekomen om een uitstel te vragen voor het opnemen van deze verlofdagen tot 31 december 2020, zoals nu al het geval is voor werknemers in de openbare sector.

Zelfs zonder een antwoord op onze interventie, willen we u uitleggen waarom we deze tussenkomst doen:

  • We weten niet hoe lang de Lock down nog zal duren. Dit laat onzekerheid achter bij het personeel over de planning van hun verlof;
  • Een uitstel van 6 weken zal mensen dwingen om hun verlof "op hetzelfde moment" op te nemen, wat moeilijk te beheren zal zijn op eenheidsniveau met een latere hervatting van de activiteiten van het Departement;
  • De termijn voor het uitstellen van het verlof van vorig jaar tot 31 december is al van toepassing in het Openbaar Ambt. Waarom de militairen deze keer niet op dezelfde lijn brengen gezien deze uitzonderlijke situatie?

We houden u op de hoogte van de vooruitgang van dit dossier.