25.10.19 Kroniek van een aangekondigde crash tussen de luchtverkeersleiders?

In december 2019 verhuizen de militaire luchtverkeersleiders (ATCO’s) van Semmerzake naar Steenokkerzeel om in dezelfde vestiging te werken als hun burgerlijke tegenhangers Skeyes.

Naast een verandering van arbeidsplaats zal deze verhuizing de arbeidsomstandigheden en de dagelijkse taken grondig wijzigen. Het akkoord tussen Defensie en Skeyes voorziet op middellange termijn immers in een integratie tussen militairen en burgers voor de uitvoering van bepaalde opdrachten. Een militair kan dan ‘werken’ voor Skeyes!


Concreet betekent dit ook dat een onbepaald deel van onze militaire Air Traffic Controllers de burgerrechtelijke gelijkwaardigheid van hun licentie zal krijgen, waardoor ze ook in aanmerking kunnen komen voor externe mobiliteit (binnen Skeyes zelf, maar ook binnen andere organen zoals Eurocontrol). Toch moet deze mobiliteitsmogelijkheid, die van de kant van Skeyes door dit bedrijf aangestuurd zal blijven, gerelativeerd worden, zowel wat het aantal open plaatsen als de selectie betreft.

Onze bezorgdheid


Wij maken ons zorgen op verschillende niveaus. In de eerste plaats, rekening houdend met het feit dat de militairen een aanzienlijk lager inkomen genieten dan hun burgerlijke tegenhangers, is het begrijpelijk dat deze militairen ervoor zullen kiezen om van werkgever te veranderen in ruil voor een beter loon! Hoe kan Defensie eventuele vertrekken naar een sector die al in schaarste verkeert indammen zonder een nieuwe dreiging van outsourcing te veroorzaken? Bovendien krijgen de militairen die zouden beslissen om te blijven geen compensatie die vergelijkbaar is met die van hun tegenhangers voor de prestaties die worden verricht ten gunste van Skeyes en niet van Defensie!


Ongetwijfeld beloven al deze aangehaalde problemen een risico op sociale spanningen tussen verschillende statuten van werknemers, waar aanvankelijk niemand om gevraagd heeft! Als de militairen bij overmacht tenminste niet opnieuw worden ingezet als stakingsbrekers … Onze militairen zijn dan opnieuw ‘goedkoop’ personeel in knelpuntsectoren. Wanneer krijgen we meer respect en erkenning voor het personeel van Defensie?